منو
جاماندگان اربعین

جاماندگان اربعین

  • 1 تعداد قطعات
  • 8 دقیقه مدت قطعه
  • 214 دریافت شده
مداح : میثم مطیعی
مناسبت مذهبی : 20صفر، اربعین حسینی
نوع قطعه : زمینه
مرثیه خوانی میثم مطیعی در اربعین حسینی، 1394

میاد خاطراتم جلوی چشام

تمر ذکریاتی أمام عیونی


من اون خستگی تو راهو می خوام

أرید تلک المشقة فی الطریق


می‌خواستم مثه اهل بیت حسین

أرید أن أمضی فی هذا الطریق


با اهل و عیالم، پیاده بیام

بأهلی کما کان الحسین مع أهل بیته


آه حسرت توو سینمه و می باره چشام به پای غمت

قلبی ملیء بآه الحسرات، تذرف عیونی دموعا لحزنک


این غم کم نیست لیاقتشو ندارم آقا، بیام حرمت

لیس هذا الحزن بقلیل، وأنا لا أستحق أن آتی إلى حرمک


جاده به جاده، پای پیاده

بکل طریق، أخطو خطواتی


جا موندم اما زائر زیاده

بقیت أنا رغم کثرة الزوار***پریشونه حالم فدای سرت

إن حالی مضطربة، فداء لرأسک


فدای پریشونی خواهرت

فداء لاضطراب أختک


این اشکام برای خودم نیست فقط

لیست دموعی من أجلی


دلم توو خرابه ست پیش دخترت

بل و قلبی مع إبنتک فی خرابة الشام


من جاموندم، ولی نه مثه، سه ساله ای که غمت رو خرید

بقیت أنا، لکن لیس مثل الطفلة التی اشترت حزنک


من جا موندم شبیه کسی که هر چی دووید ولی نرسید

بقیت أنا، کمن جرى ولم یصل الی مقصده


جاده به جاده، پای پیاده

بکل طریق، و أخطو خطواتی


جا موندم اما زائر زیاده

بقیت أنا رغم کثرة الزوار


***أنا قد حُرِمْتُ مِنَ الأربعینْ

من از اربعین محروم شدمو قَلبی علیکَ یأنُّ أنینْ

در حالی که قلبم برای تو آه می کشدأیَمْضِیْ الجَمیعُ و أبقَى هُنا

آیا همه بروند و من در اینجا بمانم؟أُسَکِّنُ شَوقی و أُطفِی الحَنین ؟!

آیا از اشتیاقم به شما را ساکت کنم یا از دلتنگی ام بکاهم؟آهٍ حسین ... لقد قَتلوکْ... لقد ذَبحوکْ... و أنت رَمِیْ

آه یا حسین... تو را کشتند... تو را سر بریدند... وبر خاک افکندندیا سیِّدی ... فِداکَ أنا... و إنَّ هُنا... یَموجُ دَمی

ای مولای من! به فدای تو... که در اینجا ... خون من به جوش آمده استیَبْکِی علیکَ إنسانُ عَینی

مردم چشمم بر تو میگریدعَهدِی لَدیکَ فی الأربعینِ

عهد من با تو در اربعین است***اَوَدُّ الذَّهابَ إلى الأربعینْ

میخواهم راهی سفر اربعین شوملأصْرُخَ ضِدَّ العِدا " یا حُسین "

تا بر سر دشمنان فریاد بکشم "یا حسین"فهذی المَسِیرةُ تَحْمِی الحَیاة

راهپیمایی اربعین ضامن بقای زندگیمن الداعشیِّین و المُعْتَدین

از متجاوزان و داعشی هاستفی الأربعین... أنُوحُ عَلیکْ... أتوقُ إلیکْ... وکلِّیْ مُنى

در اربعین... برای تو نوحه سر میدهم ... وشیفته تو میشوم... وتمام وجودم آرزوستالأربعین ... عُلُّوُ نِدا... و سَیلُ نَدى... و نبعُ سَنا

اربعین... ندای بلند... وسیل قطرات اشک...و چشمه نور جهان استالأربعینُ موجُ الشُّعوبِ

اربعین موج ملت های مظلوم استمتى یَحینُ وقفُ الحُروبِ؟

جنگ ها چه وقت به پایان می رسند؟

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 8:49

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی