منو

دست دعا دارم سوی آن خدا که

1402/01/29
|

به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان شما رو دعوت می کنیم به شنیدن و دیدن اجرای تواشیح قدیمی و معروف اسماءالحسنی (نیکو نام های پروردگار) به زبان فارسی از گروه هم آوایی الغدیر طهران

دست دعا دارم سوی آن خدا که
نیست الهی جز او بی‌ انتها
مهربان، گشاینده، بی‌ تا، آشنا
روزی ده بخشاینده یاری کنندهگستراننده‌ دانا توانا
ایمنی‌ بخش یکتای پیدای
بینای زیبای تغییر ناپذیرجبران‌ گر داور یاور باوفا
ای شنونده‌ دعا، سزاوار حمد و ثناآگاه بی‌ خطا، شکیبا، بی‌ همتا
نگهبان جان‌ ها، چاره ساز دلها، مالک دو دنیاهمواره‌ بخشنده، آبرو دهنده، جان ستان جان فزا
توبه‌ پذیر رهنما، عشق بی‌ انتهاای پوشاننده، همیشه‌ پاینده، ای نور تابنده
از ازل تا ابد زنده، گردآورنده، آفرینندههستی‌ بخش دلسوز فرزانه
هویدا، یابنده، گرداننده، نگهدارنده
صاحب بخشش و دانشنیکوترین صاحب و دارا، وادارنده
فرمانروای آمرزنده، بی نیاز از عالم و
بالا برنده‌ یگانه‌ جان‌ بخشنخستین و واپسین شکافنده‌ ذره‌ ها
والا، جاودان، نور ایمان، آرامش جان‌دادار بی‌ نظیر زمین و زمان
از او نشد ستم
هرگز بر جن و آدمیانخداوندا بادا بهترین درودت بر آن
بهترین مخلوقات تو احمد و خاندانش از دل
آسمان بیکران، همواره مدد کن تا در
راه تو، به یاری هر نگاه تو
تا ابد برسد پیغام او
تا نیفتد از زبانمان نام او

صدای گفتگو

ویدئو

درباره

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی