منو

شعر سوزناک پدر شعر آیینی

1401/05/15
|

شما رو دعوت می کنیم به شنیدن شعرخوانی بسیار دلنشین پیرغلام اهل بیت حاج غلامرضا سازگار

مداح : غلامرضا سازگار
مناسبت : محرم

صدای گفتگو

ویدئو

درباره

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

سایر برنامه ها

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی