منو

دیگر مرا ام البنین نخوانید

1399/11/08
|

لاتدعونی ویک ام البنین، نوحه، نوستالژی، کوثری_ مطیعی

ام البنین سلام الله علیه همه روزه به بقیع مى رفت و مرثیه مى خواند، هنگامى که زنان ایشان را با عنوان ام البنین خطاب کرده و به وى تسلیت مى داده اند ، ایشان این ابیات را سرود:
لا تدعونى و یک ام البنین
تذکرنى بلیوث العرین
کانت بنون لى ادعى بهم
و الیوم اصبحت و لا من بنین
اربعه مثل نسور الربى
قد واصلوا الموت بقطع الوتین
تنازع الخرصان اشلائهم
فکلهم امسوا صریعا طعین
یا لیت شعرى اکما اخبروا
بان عباسا مقطوع الیدین

صدای گفتگو

ویدئو

درباره

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

سایر برنامه ها

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی