منو
ای ازلیت به تربت تو مخمر

ای ازلیت به تربت تو مخمر

  • 1 تعداد قطعات
  • دقیقه مدت قطعه
  • 35 دریافت شده
مرثیه خوانی شهادت حضرت فاطمه (س) با صدای حسن خلج، سال 1389

متن شعر:
ای ازلیت به تربت تو مخمر
وی ابدیت به طلعت تو مقرر
آیت رحمت ز جلوه تو هویدا
رایت قدرت در آستین مضمر
پرده کشد گر که عصمت تو به اشیا
عالم اجسام گردد عالم دیگر
گویم با جد تو نه آنت رتبه
خوانم ممکن تو را مخلوق
ز ممکن برتر
ممکنی اندر لباس واجب پیدا
واجبی اندر ردای امکان محضر
ممکن اما چه ممکن علت امکان
واجب اما شعاع خالق اکبر
ممکن اما نمود هستی از وی
ممکن اما ز ممکنات فزون تر
وین نه عجب زان که نور اوست ز زهرا
هم که بود از علی و شخص پیمبر
عیسی مریم به پیشگاهش دربان
موسی عمران به بارگاهش چاکر

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • :

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی