منو
حضرت سید الکریم حسن

حضرت سید الکریم حسن

  • 1 تعداد قطعات
  • 9 دقیقه مدت قطعه
  • 97 دریافت شده
مداح : محمود كریمی
مناسبت مذهبی : صفر
شخصیت : امام حسن مجتبی (ع)
نوع قطعه : روضه
مرثیه خوانی شهادت امام حسن مجتبی (ع) با صدای محمود کریمی، سال 1395

متن شعر:
حضرت سید الکریم حسن
روزه بود و رسید خسته ز راه
پای سفره نشست و با اخلاص
آب نوشید و گفت بسم الله
کاسه آبی که نوش جان فرمود
دل او را سرای آتش کرد
آنچنان سوز زهر کاری بود
پای سفره فتاده و غش کرد
ساعتی بعد از آن به هوش آمد
دیده وا کرد و قاتلش را دید
با لبی که کبود می مانست
با محبت به روی او خندید
گفت با لحن مهربان که برو
تا حسینم نیامده از راه
گر بیاید چنین مرا بیند
سر برد از تن تو ثارالله
قاتلش رفت و او تک و تنها
ناله می زد به خاک غم مادر
آنقدر دست و پا زد و نالید
تا که آمد کنار او خواهر
مثل سنگ زمردین سبز
دید زینب تن شریف حسن
بر سر و سینه می زد و می زد
بوسه بر دیده ضعیف حسن
خانه پر شد دوباره از ناله
بنی هاشم همه کنار حسن
گوییا وقت ناله زینب
آمده فاطمه کنار حسن
تشت پیش حسن لبالب خون
زینب آمد کنار آن سرور
لخته خون می گرفت از لب او
با لب چادرش چنان مادر
غرق خون چشم حضرت عباس
مظطرب بی قرار و سر گردان
دیده بسته به چشم های حسین
منتظر بود تا دهد فرمان
دیده گریان چو برد عباسش
تشت خون از برابر زینب
ناله زد دختر علی ای وای
جان فدایت برادر زینب
دیده وا کرد با صدای ضعیف
گفت خواهر چنین مکن شیون
چه کنی آن زمان که در یک تشت
بنگری یک سر بدون بدن
رو به سوی حسین خود گفتا
هیچ روزی شبیه روز تو نیست
روضه ای در جهان برادر جان
مثل آن داغ سینه سوز تو نیست

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 9:30

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی