منو
هنوز تو کرامت تو عنایت تو سخاوت

هنوز تو کرامت تو عنایت تو سخاوت

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 38 دریافت شده
مرثیه خوانی شهادت امام حسن مجتبی (ع) با صدای محمود کریمی، سال 1395

متن شعر:
هنوز تو کرامت تو عنایت تو سخاوت
حسن حرف اوله
هنوز تو محبت تو مروت تو فتوت
حسن حرف اوله
هنوز تو رشادت تو شجاعت تو شهامت
حسن حرف اوله
هنوز توی غربت هنوز توی کربت هنوز توی محنت
حسن حرف اوله
هنوز تو کریما از قدیم ندیما هنوز تو غریبا هنوز تو حبیبا
توی وادی غم نصیبا حسن حرف اوله
هنوز توی مردا تو عنایت به دوره گردا
حسن حرف اوله
غریب اونیه که تو خونشم غریبه
کریم کاری به جز جود و کرم نداره
آقام تو مدینس ولی حرم نداره

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 3:29

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی