منو
خدایا سـینـه‌ی مـن را، صفا ده

خدایا سـینـه‌ی مـن را، صفا ده

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 465 دریافت شده
خدایا سـینه‌ی مـن را، صفا ده با اجرای حسن شرقی

خدایا سـینـه‌ی مـن را، صفا ده
دلـم را حـکمـت بـی منتـها ده
عروجـم ده،به معـراج حقیقـت
بنـه بـر تـارکـم، تـاج حقـیقـت
تویی گنجـینه‌ی، ویـرانه‌ی مـن
نباشد جـز تو کس، در خـانه‌ی من
من و معشوق من در دولت عشق
دو تا نبود بنازم قدرت عشق
مرا معشوق در خود کرده فانی
ندارد عشق زین بهتر نشانی
مرا در شب روی ثابت قدم ساز
دلم روشن به نور صبحدم ساز
این اشعار از مناجاتهای حکیم صفای اصفهانی است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 4:01

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی