منو
همه بدونید  که من گدای حسنم

همه بدونید که من گدای حسنم

  • 1 تعداد قطعات
  • 5 دقیقه مدت قطعه
  • 192 دریافت شده
مرثیه خوانی شهادت امام حسن مجتبی (ع) با صدای محمود کریمی، سال 1388

متن شعر:

همه بدونید که من گدای حسنم
از عمق سینه دارم براش زار می زنم
از عمق سینه دارم براش داد می زنم
زار می زنم زار می زنم حسن
مثل کبوتر تنهای تنها
پاره جگر شد عزیز زهرا
میون حجره نفس نفس زد
با قلب خسته پر از قفس زد
از این مصیبت ببین کبود بدنم
همه بدونید که من گدای حسنم
از عمق سینه دارم برات زار می زنم
زار می زنم زار می زنم حسن
بارش رو بسته با چشم خون بار
میگه به خواهر خدانگهدار
تویی دلیل امام رضایی شدنم
مثل محرم برای تو زار می زنم
زار می زنم زار می زنم حسن

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 5:08

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی