منو
میهنم طلیعه ی بهشت من

میهنم طلیعه ی بهشت من

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 123 دریافت شده
تکخوانی با مضمون شرکت در انتخابات

میهنم طلیعه ی بهشت من
نام توست خط سرنوشت من
استوار همچو کوه ای دیار پرشکوه
جان ما فدای تو رای و انتخاب ما
برای تو بهر اعتلای تو

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی