منو
اول عقد سخن سپاس خدا را

اول عقد سخن سپاس خدا را

  • 1 تعداد قطعات
  • 5 دقیقه مدت قطعه
  • 19 دریافت شده
شهادت حضرت فاطمه (س) با صدای حسن خلج، فاطمیه، سال 1392


متن شعر:
اول عقد سخن سپاس خدا را
آن که ز نور آفرید طینت ما را
داد به ما در فنا وجود بقا را
حکمتش اینسان نمود خلقت انسان را
آن که نگنجد تصورش به تفکر
آن که تفکر جز او نکرده تصور
در صفت ذات اوست جای تحیر
کو ز مکان خالی و لامکان است
نکته ی از قدرتش بس این که بگویم
اوست علی آفرین و فاطمه پرور
فاطمه مجموعه صفات خداوند
فاطمه آیینه کمال پیمبر
بضعه احمد نه بلکه مقصد احمد
همسر حیدر نه بلکه هستی حیدر
شأن تو در انما ولیکم الله
با حق و با احمد و علیست برابر
جز پدر و شوهر و دو ابن و دو بنتت
روی تو نادیده کس

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 5:27

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی