منو
بیا ساقی نقاب از رخ برافکن

بیا ساقی نقاب از رخ برافکن

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 332 دریافت شده
خواننده : عظیمی
شاعر : اقبال لاهوری
آواز اخلاقی و عرفانی

بیا ساقی نقاب از رخ برافکن
چکید از چشم من، خون دل من
به آن لحنی که نی شرقی، نه غربی
نوائی از مقام «لاتخف» زن
برون از سینه کش تکبیر خود را
به خاک خویش زن اکسیر خود را
خودی را گیر و محکم گیر و خوش زی
مده در دست کس، تقدیر خود را
خدا آن ملتی را سروری هشت
که تقدیرش به دست خویش بنوشت
به آن ملت سر و کاری ندارد
که دهقانش برای دیگری کشت

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی