منو
آن که دین مصطفی را رهبر است

آن که دین مصطفی را رهبر است

  • 1 تعداد قطعات
  • 6 دقیقه مدت قطعه
  • 382 دریافت شده
آواز اخلاقی و عرفانی، با حضور تکخوان و گروه کر

آن که دین مصطفی را رهبر است
صادق آل محمد، جعفر است
مصطفی را حجت پیغمبری
مرتضی را آفتاب سروری
جلوه ی هستی، حسن را نور عین
روح پاک فاطمه، جان حسین
گوهر گنجینه ی زین العباد
کاسمان در دامن باقر نهاد
عامل صدیق جان عارفان
عالم تحقیق در کون و مکان
میوه ی بستان، سرای اولیا
گلبن شاداب باغ انبیا
وارث دین نبی، ختم رسل
بوستان معرفت را تازه گل
مکتب توحید را آیینه دار
پرتو گیتی فروز کردگار
دانش از او، مبدا و منشا گرفت
دین احمد از فروغش پا گرفت
ساغر از شهد شهادت درکشید
مرغ جانش، جانب حق پرکشید
صبح صادق شد شب اندوهبار
جام نیلی کرد بر تن روزگار
آسمان با دیده ی گلگون گریست
در دل دریای حسرت، خون گریست

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی