منو
ای جمال کعبه خاک کوی تو

ای جمال کعبه خاک کوی تو

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 403 دریافت شده
آواز اخلاقی و عرفانی با مضمون ولادت امام سجاد (ع)

ای جمال کعبه خاک کوی تو
قبله ی صاحبدلان ابروی تو
خرم از دیدار تو ملک وجود
روشن از انوار تو غیر و شهود
زنده صد خضر و مسیحا از دمت
سبزی روح بهار از مقدمت
پرتو رویت چراغ شب فروز
شعله ی آهت فلک را پرده سوز
اهل معنی ریزه خوار خوان تو
بر سر خوان دعا مهمان تو
ای صحیفه پایه ی معراج تو
ماورای نه فلک، منهاج تو
عابدان را در جهان زیور تویی
ساجدان را سید و سرور تویی
در گلویت ناله تا فریاد شد
پایگاه جور بی بنیاد شد
از کلام آتشین و شعله بار
بر دل اشرار افکندی شرار
ای علی ای نور چشم مصطفی
وی چراغ دودمان مرتضی
تا در آید از پی هم صبح و شام
بر تو و بر تربت پاکت سلام

قطعات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی