منو
آتشی افتاده از زهر جفا بر پیکرم

آتشی افتاده از زهر جفا بر پیکرم

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 60 دریافت شده
مرثیه سرایی حسین سیب سرخی در رثای امام حسن مجتبی علیه السلام

آتشی افتاده از زهر جفا بر پیکرم
درد غربت می چکد از ناله های آخرم

ماجرای غربت شیر خدا تکرار شد
در مدینه یک نفر حتی نباشد یاورم

در میان خانه ی خود هم غریب و بی کَسم
روی لب نام امیرالمؤمنین را می برم

ماجرای کوچه را هر لحظه تازه می کند
چادر خاکی مادر در کنار بسترم

ماتمی دیرینه دارم در میان سینه ام
سایه ی دستی بود در قاب چشمان ترم

وای مادرم، وای مادرم
وای مادرم، وای مادرم

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 2:06

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی