منو
نه بر محسن نه بر بازو نه بر سینه نه بر پهلو

نه بر محسن نه بر بازو نه بر سینه نه بر پهلو

  • 1 تعداد قطعات
  • 5 دقیقه مدت قطعه
  • 131 دریافت شده
مداح : غلامرضا كویتی پور
مناسبت مذهبی : صفر
شخصیت : امام حسن مجتبی (ع)
نوع قطعه : روضه
مرثیه خوانی شهادت امام حسن مجتبی (ع) با صدای غلامرضا کویتی پور، سال 1379

متن شعر:
نه بر محسن نه بر بازو نه بر سینه نه بر پهلو
دل من بیشتر بر غصه های شوهرم سوزد
اگر بار گران بودیم و رفتیم
اگر نامهربان بودیم و رفتیم
شما با خانمان خود بمانید
که ما بی خانمان بودیم و رفتیم
مگیر ای رهبر مظلوم زانو در بغل دیگر
که این دیدار طاقت سوز تو تا محشرم سوزد
نه تنها چشم عین الله سراپای علی گرید
چو از من می کند پنهان به نوعی دیگرم سوزد
کجا رفتند آن رعنا جوانان
کجا رفتند آن پاکیزه جانان
همه بار سفر بستند و رفتند
همه دست از جان شستند و رفتند
همه رفتند به منزلها رسیدند
دل از دنیا و مافیها بریدند
چنان چیدند امت نارسیدۀ میوه دل را
که هر گه می کن یادش ز غم برگ و برم سوزد

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 5:22

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی