منو
هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 72 دریافت شده
شاعر : حافظ
گروه : آوای وصال
با اجرای گروه آوای وصال

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد
خداش در همه حال از بلا نگه دارد
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست
که آشنا سخن آشنا نگه دارد
دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای
فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد
سر و تن و دل و جانم فدای آن یاری
که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 2:41

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی