منو
درونِ حجره امامی‌ست خون‌جگر گشته

درونِ حجره امامی‌ست خون‌جگر گشته

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 16 دریافت شده
مرثیه خوانی شهادت امام حسن عسکری (ع) با صدای حسن خلج، سال 1393


متن شعر:
درونِ حجره امامی‌ست خون‌جگر گشته
دچارِ داغ و گرفتارِ دردِ سر گشته
ببین که لحظۀ راه رفتنش چه سان آقا
شبیه مادرشان دست بر کمر گشته
همین مهِ شبِ قامت هلال، هر چشمش
برای ظلمِ مدینه چه‌قدر، تر گشته
به خورد باب تو هم زهر کینه‌ای دادند
و زهرِ کینه برایش چه‌قدر، شر گشته
تمامِ عالم بالا و جن و انس امشب
زِ وضع جسمِ نحیفش که با خبر گشته
درونِ حجره امامی‌ست خون‌جگر گشته
دچارِ داغ و گرفتارِ دردِ سر گشته

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 3:37

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی