منو
ای ساربان  آهسته ران ، کارام جانم می‌ رود

ای ساربان آهسته ران ، کارام جانم می‌ رود

  • 1 تعداد قطعات
  • 5 دقیقه مدت قطعه
  • 5714 دریافت شده
خواننده : حسن شرقی
شاعر : سعدی
نغمات آیینی به صورت تکخوانی

ای ساربان آهسته ران ، کارام جانم می‌ رود
وان دل که با خود داشتم ، با دلستانم می رود
من مانده ام مهجور از او ، بیچاره و رنجور از او
گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود
محمل بدار ای ساربان ، تندی مکن با کاروان
کز عشق آن سرو روان ، گویی روانم می رود
او می رود دامن کشان ، من زهر تنهایی چشان
دیگر مپرس از من نشان ، کز دل نشانم می رود
باز آی و بر چشمم نشین ای دلستان نازنین
کاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می رود
در رفتن جان از بدن ، گویند هرنوعی سخن
من خود به چشم خویشتن ، دیدم که جانم می رود

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی