منو
به نور طلعت او گشته چشم ما روشن

به نور طلعت او گشته چشم ما روشن

  • 1 تعداد قطعات
  • 6 دقیقه مدت قطعه
  • 174 دریافت شده
خواننده : علی زندوكیلی
نغمات آیینی به صورت تکخوانی

به نور طلعت او گشته چشم ما روشن
نموده در نظرم نور کبریا روشن
نگاه کردم و دیدم به نور او ، او را
به نور او بنگر تا شود تو را روشن
فروغ نور جمالش که شمع انجمن است
چراغ مجلس ما کرده اولیا روشن
اگر نه نور جمالش به ماه نماید روی
جمال شهر که نماید به هرگدا روشن
گرفته جام می و مست آمده در وصل
به ما نموده در آن جام ، می لقا روشن

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی