منو
ای دوای درد بی‌ درمان ما

ای دوای درد بی‌ درمان ما

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 446 دریافت شده
نغمات آیینی به صورت تکخوانی

ای دوای درد بی‌ درمان ما
وی شفای علت نقصان ما
آتشی از عشق خود در ما زدی
تا بسوزی همدل و هم جان ما
آتشی خوش تر ز آب زندگی
کان بود هم جان و هم ایمان ما
خوش بسوزان ما در این آتش خوشیم
تیزتر کن آتش سوزان ما
آتش است این عشق یا آب حیات
یا بهشت و کوثر و رضوان ما
صد هزاران آفرین از جان و دل
باد هر دم فیض بر جانان ما

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی