منو
آنها که پای در ره تقوا نهاده‌ اند

آنها که پای در ره تقوا نهاده‌ اند

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 260 دریافت شده
نغمات آیینی به صورت تکخوانی

آنها که پای در ره تقوا نهاده‌ اند
گام نخست بر در دنیا نهاده اند
آزاد گشته اند ز کونین بنده وار
خود را همی نه ملک و نه ماوا نهاده اند
چون کار بخت و صورت تقوا بدیده اند
حالی قدم ز صورت و معنا نهاده اند
فرعون نفس را ، به ریاضت بکشته اند
وانگاه دل بر آتش موسی نهاده اند
عطار را که از سخنش دیده گشت جان
معلوم شد که همدم عیسی نهاده اند

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی