منو
ترجمه فارسی دعای ندبه

ترجمه فارسی دعای ندبه

  • 1 تعداد قطعات
  • 26 دقیقه مدت قطعه
  • 569 دریافت شده
شیوه اجرا : استودیویی
خواننده/دعاخوان : مهدی كاروند
مناسبت : صبح های جمعه
با صدای مهدی کاروند

به نام خداوند بخشنده مهربان
ستایش و سپاس مخصوص خداست که آفریننده جهان است و درود و تحیّت کامل بر سیّد ما و پیغمبر خدا، حضرت محمد مصطفى و آل طاهرش باد.
خدایا تو را ستایش، بر آنچه به آن جارى شد قضاى تو درباره اولیایت، آنان که تنها براى خود دینت برگزیدى،
آنگاه که براى ایشان اختیار کردى، فراوانى نعمت پابرجایى که نزد توست، نعمتى که تباهى و نابودى ندارد،
پس از آنکه بی میل بودن نسبت به رتبه هاى این دنیاى فرومایه، و زیب و زیورش را با آنان شرط نمودى، آنان هم آن شرط را از تو پذیرفتند، و تو هم وفا نمودن به آن را از جانب آنان دانستى، پس قبولشان کردى، و مقرّب درگاه‌شان نمودى،
و براى آنان یاد والا، و ثناى روشن پیش آوردى، و فرشتگانت را بر آنها فرو فرستادى، و به وحیت اکرامشان فرمودى،
و به دانشت به آنان عطا کردى، و ایشان را دست آویز به سویت و وسیله به جانب خشنودى ات قرار دادى،
پس بعضى را در بهشت جاى دادى،
و بعضى را براى خود، دوست صمیمى گرفتى. و از تو درخواست نام نیک در میان آیندگان کرد،
و تو درخواست او را اجابت نمودى،
و نامش را بلند آوازه کردى، و با بعضى از میان درخت سخن گفتى؛ سخن گفتنى خاص،
و براى او برادرش را یاور و وزیر قرار دادى،
و بعضى را بدون پدر به وجود آوردى، و دلایل آشکار به او عنایت فرمودى
و به روح القدس، او را تأیید نمودى، و براى همه آنان شریعت مقرّر کردى،
و راه را روشن و واضح ساختى، و جانشینانى اختیار کردى، نگهبانى پس از نگهبان،
از زمانى تا زمانی دیگر، براى برپا داشتن دینت،
و حجّتى بر بندگانت، براى اینکه حق از جایگاهش برداشته نشود،
و باطل بر اهل حق پیروز نگردد،
و احدى نگوید چه مى شد اگر براى ما پیامبرى بیم دهنده می فرستادى،
و پرچم هدایت براى ما برپا مى نمودی تا بر این اساس از آیاتت پیروى مى کردیم، پیش از آنکه خوار و رسوا شویم،
تا اینکه مقام رسالت و هدایت را به حبیب و برگزیده ات محمد که درود خدا بر او و خاندانش باد را رساندى،
پس بود همانگونه که او را برگزیدى، سرور مخلوقاتت،
و برگزیده برگزیدگانت
و برترین انتخاب شدگانت، و گرامی ترین معتمدانت، او را بر پیامبرانت مقدم نمودى،
و بر جنّ و انس از بندگانت برانگیختی و مشرق ها و مغرب هایت را زیر پایش گذاردى،
و بُراق را برایش مسخّر ساختى، و آن شخصیت بزرگ را به آسمانت بالا بردى،
و دانش آنچه بوده، و خواهد بود را تا سپرى شدن آفرینشت به او سپردى،
سپس او را با فرو انداختن هراس در دل دشمن یارى دادى، و او را با جبرائیل و میکائیل و فرشتگان نشان دارت گردانیدی
و به او وعده دادى که دینش را بر همه دین ها پیروز گردانی گرچه مشرکان را خوش نیاید،
و این کار پس از آن بود که در جایگاه راستى از خاندانش جایش دادى،
و قرار دادى براى او و ایشان نخستین خانه اى که براى مردم بنا شد، که در مکه است، خانه بابرکت و مایه راهنمایى براى جهانیان، در آن خانه نشانه هاى آشکارى است، مقام ابراهیم،
و هرکه وارد آن شد، در امان بود،
در حق آنان فرمودى: جز این نیست که خدا اراده فرموده، پلیدى را از شما خانواده ببرد، و شما را پاک گرداند، پاک کردنى شایسته،
سپس پاداش محمد را در قرآنت موّدت اهل بیت او قرار دادى،
و فرمودی بگو من از شما براى رسالت، پاداشى جز مودّت نزدیکانم نمى خواهم،
و فرمودى: آنچه به عنوان پاداش از شما خواستم، آن هم به سود شماست،
و فرمودى: من از شما براى رسالت پاداشى نمى خواهم، جز کسى که بخواهد، راهى به جانب پروردگارش بگیرد، پس آنان راه به سوى تو بودند،
و راه به حریم خشنودی ات، انگاه که روزگار آن حضرت سپرى شد
نماینده اش على بن ابیطالب که درود تو بر آن دو و خاندانش باد را، براى راهنمایى برگماشت، چرا که او بیم دهنده و براى هر قومى راهنما بود،
پس درحالی که انبوهى از مردم در برابرش بودند فرمود:
"هرکه من سرپرست او بودم، پس على سرپرست اوست، "
خدایا دوست بدار کسی که على را دوست دارد، و دشمن بدار کسى را که دشمن على است،
و یارى کن هرکه او را یارى کند، خوار کن هرکه او را وا گذارد،
و فرمود: هر که من پیامبرش بودم، پس على فرمانرواى اوست،
و فرمود: من و على از یک درخت هستیم، و سایر مردم از درخت هاى گوناگونند، و جایگاه او را نسبت به خود همچون جایگاه هارون به موسى قرار داد،
و به او فرمود: تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسایى، جز اینکه پس از من پیامبر نیست، و دخترش، سرور بانوان جهانیان را به همسرى او در آورد،
و از مسجدش براى او حلال کرد، آنچه را براى خودش حلال بود،
و همه درهایى را که به مسجد باز مى شد، بست، مگر در خانه او را، آنگاه علم و حکمتش را به او سپرد،
و فرمود: من شهر علمم و على در آن شهر است
پس هر که اراده شهر علم و حکمت کند، باید از در آن وارد شود،
سپس گفت: تو برادر و جانشین و وارث منى، گوشتت از گوشت من، و خونت از خون من، و آشتى با تو، آشتى با من، و جنگ با تو، جنگ با من است
و ایمان با گوشت و خونت آمیخته شده، چنان که با گوشت و خون من درآمیخته
و تو فرداى قیامت کنار حوض کوثر جانشین منى،
و تو قرضم را مى پردازى، و به وعده هاى من وفا می کنى،
و شیعیان تو بر منبرهایی از نورند، درحالیکه رویشان سپید، و در بهشت پیرامون من، و همسایگان منند،
و اگر تو اى على نبودى، اهل ایمان پس از من شناخته نمى شدند،
و آن حضرت پس از پیامبر، مایه هدایت از گمراهى، و نور از نابینایى
و ریسمان استوار خدا و راه راست او بود،
با نزدیک هایش در خویشاوندى به رسول خدا، کسى بر او پیشى نگرفت و همچنین با سابقه اش در دین، کسى بر او مقدم نبود، و در فضیلتى از فضائل هیچکس به او نرسید،
کار پیامبر که درود خدا بر او و خاندانش را پى گرفت، و براساس تأویل قران جنگ مى کرد،
و درباره خدا سرزنش هیچ سرزنش کننده اى را به خود نمى گرفت، خون شجاعان عرب را،در راه خدا به زمین ریخت
و دلاورانشان را از دم تیغ گذراند و با گرگانشان در افتاد،
پس به دل‌هایشان کینه سپرد،
کینه جنگ بدر و خیبر و حنین و غیر آنها را
پس دشمنى او را در نهاد خود جا دادند و به جنگ با او رو آوردند،
تا پیمان شکنان و جفا پیشگان و خارج شدگان از دایره دین را کشت،
و هنگام یکه درگذشت و او را بدبخت ترین پسینیان، که از بدبخت ترین پیشینیان کرد، به قتل رساند
دستور رسول خدا که درود خدا بر او و خاندانش در باره هدایت کنندگان
از پس هدایت کنندگان امامان بعد از پیامبر اطاعت نشد، و امّت بر دشمنى نسبت به آن حضرت پافشارى کردند،
و براى قطع رحم او، و تبعید فرزندانش گرد آمدند،
مگر اندکى از کسانی که براى رعایت حق درباره ایشان به پیمان پیامبر وفا کردند
پس کشته شد آنکه کشته شد، و اسیر گشت آنکه اسیر گشت، و تبعید شد آنکه تبعید شد،
و قضا بر آنان جارى شد به آنچه که بر آن امید پاداش نیک مى رود،
زیرا زمین از خداست، آن را به هرکه از بندگانش بخواهد به ارث مى دهد، و سرانجام از آن پرهیزگاران است
و منزّه است پروردگار ما که به یقین وعده پرورگارمان انجام شدنى است، و خدا هرگز از وعده خویش تخلّف نمى کند و او نیرومند حکیم است،
پس بر پاکیزگان از اهل بیت محمّد و على (درود خدا بر ایشان و خاندانش) ،باید گریه کنندگان بگریند،
و زارى کنندگان بر ایشان زارى کنند،و براى مانند آنان باید اشک ها روان شود، و فریادکنندگان فریاد زنند، و شیون کنندگان شیون کنند، و خروشندگان بخروشند
حسن کجاست؟ حسین کجاست؟ فرزندان حسین کجایند؟ شایسته اى پس از شایسته دیگر راستگویى پس از راستگویى دیگر، راه از پس راه کجاست؟
کجاست بهترین برگزیده بعد از بهترین برگزیده؟
کجایند خورشیدهای تابان؟ کجایند ماه هاى نورافشان؟ کجایند ستارگان فروزان؟کجایند پرچم هاى دین، و پایه هاى دانش؟ کجاست آن باقیمانده خدا که از عترت هدایتگر خالى نشود؟
کجاست آن مهیّا گشته براى ریشه کن کردن ستمکاران؟
کجاست آن که برای راست نمودن انحراف و کجى به انتظار اویند؟
کجاست آن امید شده براى از بین بردن ستم و دشمنى
کجاست آن ذخیره براى تجدید فریضه ها و سنّت ها،
کجاست آن برگزیده براى بازگرداندن دین و شریعت،
کجاست آن آرزو شده براى زنده کردن قرآن و حدود آن
کجاست احیاگر نشانه هاى دین و اهل دین،
کجاست درهم شکننده شوکت متجاوزان،
کجاست ویران کننده بناهاى شرک و دورویى،
کجاست نابودکننده اهل فسق و عصیان و طغیان
کجاست دروکننده شاخه های گمراهى و شکاف اندازى،
کجاست محوکننده آثار انحراف و هواهاى نفسانى،
کجاست قطع کننده دام هاى دروغ و بهتان،
کجاست نابودکننده سرکشان و سرپیچى کنندگان،
کجاست ریشه کن کننده اهل لجاجت و گمراهى، و بدبینی
کجاست عزّت بخش دوستان و خوارکننده دشمنان،
کجاست گردآورنده سخن بر پایه تقوا،
کجاست در راه خدا که از آن آمده شود
کجاست جلوه خدا، که دوستان به سویش روى آورند،
کجاست آن وسیله پیوند بین زمین و آسمان،
کجاست صاحب روز پیروزى، و گسترنده پرچم هدایت
کجاست گردآورنده پراکندگی صلاح و رضا،
کجاست خواهنده خون پیامبران و فرزندان پیامبران،
کجاست خواهنده خون کشته در کربلا
کجاست آن پیروز شده بر هر که به او ستم کرد و بهتان زد،
کجاست آن مضطّرى که اجابت شود هنگامى که دعا کند،
کجاست سرسلسله مخلوقات، داراى نیکى و تقوا
کجاست فرزند پیامبر برگزیده، و فرزند علی مرتضى، و فرزند خدیجه روشن جبین، و فرزند فاطمه کبرى؟
پدر و مادر و جانم فدایت شود، برایت سپر و حصار باشم،
اى فرزند سروران مقرّب، اى فرزند نجیبان گرامى، اى فرزند راهنمایان راه یافته،
ای فرزند برگزیدگان پاکیزه،اى فرزند بزرگواران نجیب اى فرزند پاکان پاکیزه
ای فرزند بزرگواران برگزیده، اى فرزند دریاهاى بیکران بخشش ،
اى فرزند ماه هاى نورافشان،اى فرزند چراغ هاى تابان،اى فرزند ستارگان فروزان، اى فرزند اختران درخشان، اى فرزند راه هاى روشن، اى فرزند نشانه هاى آشکار،
اى فرزند دانش هاى کامل، اى فرزند آیین هاى مشهور، اى فرزند نشانه هاى حفظ شده،ای فرزند معجزات موجود،
اى فرزند دلیل هاى محسوس، اى فرزند راه مستقیم، اى فرزند خبر بزرگ،
اى فرزند کسی که در امّ الکتاب، نزد خدا، والا و حکیم است،
اى فرزند آیات و نشانه ها،اى فرزند دلیل های آشکار،اى فرزند برهان هاى نمایان،
اى فرزند حجّتهاى رسا،اى فرزند نعمت های کامل،اى فرزند طه و آیات محکم،اى فرزند یاسین و ذاریات
اى فرزند طور و عادیات، اى فرزند کسی که نزدیک شد، آنگاه درآویخت
تا آنکه در دسترسى و نزدیکى به خداى علىّ اعلى، به فاصله دو کمان یا کمتر بود
اى کاش می دانستم خانه ات در کجا قرار گرفته، بلکه مى دانستم کدام زمین تو را برداشته، یا چه خاکى؟
آیا در کوه رضوایى یا در غیر آن، یا در زمین ذی طوایى؟
بر من سخت است که مردم را مى بینم، ولى تو دیده نمى شوى
و از تو نمى شنوم نه صداى محسوسى و نه رازونیازى
بر من سخت است که تو را بدون من گرفتارى فرا گیرد، و از من به تو فریاد و شکایتى نرسد، جانم فدایت،
تو پنهان شده اى هستی که از میان ما بیرون نیستى، جانم فدایت،
تو دورى هستى که از ما دور نیست،
جانم فدایت، تو آرزوى هر مشتاقى که آرزو کند، از مردان و زنان مؤمن که تو را یاد کرده، از فراقت ناله کنند
جانم فدایت، تو قرین عزّتى، که کسى بر او برترى نگیرد، جانم فدایت،
تو درخت ریشه دار مجدی که هم طرازى نپذیرد، جانم فدایت،
تو نعمت دیرینه اى، که او را مانندى نیست جانم فدایت،
تو قرین شرفى، که وی را برابرى نیست، تا چه زمانى نسبت به تو سرگردان باشم اى مولایم
و تا چه زمان، و با کدام بیان، تو را وصف کنم، و با چه رازو نیازى؟
بر من سخت است که از سوى غیر توپاسخ داده شوم، و سخن مسرّت بخش بشنوم،
آیا کمک کننده اى هست، که فریاد و گریه را در کنارش طولانى کنم؟
آیا بى تابى هست که او را در بى تابى اش، هنگامى که خلوت کند یارى رسانم،
آیا چشمى هست که خار فراق در آن جا گرفته، پس چشم من او را بر آن خار خلیدگى مساعدت کند،
آیا به جانب تو اى پسر احمد راهى هست، تا ملاقات شوى،
آیا روز ما به تو با وعده اى در می پیوندد تا بهره مند گردیم،
چه زمان به چشمه های پر آبت وارد می شویم، تا سیراب گردیم،
چه زمان از آب وصل خوشگوارت بهره مند مى شویم؟ که تشنگى ما طولانى شد،
چه زمان با تو صبح و شام مى کنیم، تا دیده از این کار روشن کنیم،
چه زمان مارا می بینى و ما تو را می بینیم، درحالى که پرچم پیروزى را گسترده اى،
آیا آن روز در مى رسد که ما را ببینی که تو را احاطه کنیم،
و تو جامعه جهانى را پیشوا شوى درحالى که زمین را از عدالت انباشتى،و دشمنانت را خوارى و کیفر چشانده اى، و متکبّران و منکران حق را نابود کرده اى
و ریشه سرکشان را قطع نموده اى، و بیخ و بن ستمکاران را برکنده اى، تا ما بگوییم: الحمدلله ربّ العالمین ستایش خاص خدا، پروردگار جهانیان است
خدایا تو برطرف کننده سختی ها و حوادث ناگوارى، از تو یارى مى طلبم، که یارى و کمک تنها نزد توست،
و تو پروردگار آخرت و دنیایى، پس اى فریادرس درماندگان، به فریاد بنده کوچک گرفتارت برس، و سرورش را به او نشان بده اى صاحب نیروهاى شگرف،
و به دیدار سرورش، اندوه و سوز دل را از او بزداى، و آتش تشنگى اش را خاموش کن،
خدایا، ما بندگان به شدّت مشتاق به سوی ولىّ تو هستیم، اى که بر عرش چیره اى، و بازگشت و سرانجام به سوى اوست،
آنکه مردم را به یاد تو و پیامبرت اندازد،
و تو او را براى ما نگهبان و پناهگاه آفریدى، و او را قوم و امان ما قرار دادى،
و او را پیشواى اهل ایمان از ما گرداندى،
از جانب ما به او تحیّت و سلام برسان، و به این وسیله اکرام بر ما را ای پروردگار
بیفزا، و جایگاه او را، جایگاه و اقامتگاه ما قرار ده، و نعمتت را با پیش انداختن او در پیش روى ما کامل گردان، تا ما را وارد بهشت هایت نماید، و به همنشینى شهیدان از بندگان خالصت نایل نماید.
خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست، و درود فرست بر محمّد، جدّ او و رسولت، آن سرور بزرگتر، و بر پدرش آن سرور پس از پیامبر و بر جدّه اش صدّیقه کبرى، فاطمه دختر محمّد،
و بر کسانى که بزگزیدى، از پدران نیکوکارو بر خودش، برترین و کامل ترین و تمام ترین و بادوام ترین و بیشترین و فراوان ترین درودى که بر یکى از برگزیدگانت و انتخاب شدگانت از میان آفریدگانت فرستادى،
و بر او درود فرست، درودى که پایانى براى عدوش، و نهایتى براى مدتش، و به آخر رسیدنى براى زمانش نباشد،
خدایا حق را به وسیله او برپا دار، و باطل را به دست او نابود کن،
و دوستانت را به سبب آن جناب به دولت برسان، و دشمنانت را به دست او خوار گردان، و خدایا پیوند بین ما و او، پیوندى که ما را به رفاقت گذشتگان او برساند، و ما را از آنانى قرار ده که به دامان عنایتشان چنگ زنند
و در سایه لطفشان اقامت کنند، و ما را بر پرداخت حقوقش، و کوشش در فرمانبرداری اش و دورى از نافرمانى اش کمک کن، و بر ما به خشنودى اش منّت نه، و رأفت و رحمت و دعاى خیر آن حضرت را به ما ببخش،
تا حدّى که به سبب آن به رحمت گسترده ات،
خدایا به وسیله او نمازمان را پذیرفته، و گناهانمان را آمرزیده و دعاهایمان را مستجاب گردان،
خدایا روزی هایمان را به سبب او گسترده، و اندوهمان را برطرف شده، و حاجت هایمان را برآورده فرما،و به جانب ما به جلوه کریمت روى آور، و تقرّبان را به سویت بپذیر،
و به ما نظر کن نظرى مهربانانه که کرامت را نزد تو،به وسیله آن نظر به کمال برسانیم،
و آن نظر مهربانانه را به حق جودت از ما مگردان،
و از حوض جدّش که درود خدا بر او و خاندانش با جام او و به دست او،سیراب مان کن، سیراب شدنى کامل، و گوارا و خوش، که پس از آن تشنگى نباشد، اى مهربان ترین مهربانان

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 26:33

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی