منو
ترجمه فارسی زیارت جامعه کبیره

ترجمه فارسی زیارت جامعه کبیره

  • 1 تعداد قطعات
  • 24 دقیقه مدت قطعه
  • 476 دریافت شده
شیوه اجرا : استودیویی
خواننده/دعاخوان : مهدی كاروند
با صدای مهدی کاروند

به نام خداوند بخشنده مهربان

سلام بر شما اى خاندان نبوت و موضع ودایع رسالت و محل نزول ملائک و انوار وحى خدا و معدن رحمت حق و گنج هاى علم و معرفت الهى و صاحبان منّت هاى مقام حلم و اصول صفات کریمه و پیشواى امم و ممالک‏ و ولى نعمت هاى روحانى و ارکان بزرگوارى و نیکوکارى و عماد نیکویان عالم و بزرگ و رهبر بندگان و ستون هاى محکم شهرهاى علم و درهاى ایمان و امین اسرار خداى رحمان و فرزندان پیغمبران و برگزیده از رسولان و عترت رسول خاتم (ص) که برگزیده خداى جهان است بر شما رحمت و برکات خدا باد.
سلام بر شما امامان و راهنمایان راه هدایت و چراغ هاى تاریکی هاى امت و پرچمداران علم و تقوى و خردمندان بزرگ و صاحبان عقل کامل و پناه خلق عالم و وارثان پیغمبران حق و مثل اعلاى الهى و صاحب دعوت به بهترین کمال و نیکوترین اعمال و حجت هاى بالغه الهى بر تمام اهل دنیا و آخرت و رحمت و برکات خدا بر شما باد
سلام بر شما که دل هایتان محل معرفت خداست و مسکن برکت حق و معدن حکمت الهى و حافظان سر خدایید و حامل علم کتاب خدا و اوصیاء پیغمبر خدا
و اولاد رسول خدا که درود و رحمت و برکات الهى بر او و بر آل او باد
سلام بر شما که دعوت کنندگان به سوى خدا هستید و راهنمایان طریق رضا و خشنودى حضرت احدیت و ثابت قدمان در اجراى فرمان خداو تام و کامل در عشق و محبت خدا و صاحبان مقام اخلاص در توحید حضرت حق و آشکار کنندگان امر و نهى خداوند متعال. و شمایید بندگان گرامى و مقرب الهى که هرگز بر حکم او سبقت نگرفته و کاملا مطابق فرمانش عمل مى‏ کنید سلام و رحمت خدا و برکات الهى بر شما باد
سلام بر پیشوایان خلق که دعوت کنندگان بسوى حق و رهبر و رهنماى بزرگ و والیان و حامیان دین خدایید
و اهل ذکر و فرمانداران از جانب ‏خدا و آیات باقى و برگزیدگان خاص ربوبى و سپاه و نیروى الهى و مخزن علم ربانى و حجت هاى بالغه و طریق روشن حضرت حق و نور خدا و برهان او هستید سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد
گواهى مى ‏دهم که جز خداى یکتا خدایى نیست و او از شرک و شریک منزه است چنانکه خدا به یکتایى خود شهادت داده و فرشتگان و دانشمندان عالم شهادت دادند که جز آن خداى یکتاى مقتدر حکیم، خدایى نیست و شهادت مى‏ دهم که محمد (ص) بنده خاص برگزیده و رسول پسندیده اوست که براى هدایت خلق و به دین و آیین حق اورا فرستاد تا آنکه دین پاکش را مسلط و غالب بر تمام ادیان گرداند هر چند مشرکان ناپاک را آیین توحید، ناگوار باشد.
و شهادت می دهم که محققا شما پیشوایان و امامان راهنما و راه‏دان و داراى عصمت و نزد خدا گرامى و مقرب هستید و اهل تقوى و صدق و حقیقت و برگزیدگان و مطیعان خدا و نگهبانان فرمان او و کارکنان به اراده او فیروزمند به کرامت و لطف او هستید
خدا شما را به علم ازلى براى کشف عالم غیب خود برگزید و بر حفظ اسرار غیبى خویش انتخاب کردو به توانائى و قدرت کامله مخصوص گردانید و به هدایت خود عزت بخشید و به برهان و اشراق نور خود تخصیص داد و به روح کلى الهى مؤید فرمود.و شما را به خلافت الهیه در زمین پسندیده و حجت و یاوران دین حق
و حافظان سر و گنج علم لدنى و محل ودایع حکمت و مفسران وحى و ارکان علم توحید خود مقرر فرمودو گواه خلق و نماینده خود براى بندگان و علامت روشن در بلاد عالم و راهنمایان صراط مستقیم خود گردانیدو شما خانواده را معصوم از لغزش و ایمن از فتنه و پاک و منزه از هر خلق ناشایسته گردانید و از شما به کُلى ناپاکى را زایل فرمود و پاک و پاکیزه گردانید.
تا آنکه شما جلال خدا را به عظمت یاد کردید و شأن او را به کبریایى و لطف و کرمش را به مجد و بزرگى ستودید و ذکر خدا را بر دوام و عهد و میثاقش را برقرار داشتید و پیمان طاعتش را محکم نمودید و پنهان و آشکارا خلق را نصیحت کردید و به راه حق با برهان و حکمت و پند و موعظه نیکو دعوت کردید.و در راه رضاى او از جان گذشتید و بر هر مصایبى که از امت به شما رسید براى خدا صبر کردید نماز را بپا داشتید و زکات را ادا نمودید و امر به معروف و نهى از منکر فرمودید و حق جهاد را در دین خدا به جا آوردیدتا آنکه دعوت دین را آشکار ساخته و فرایض و احکامش را مشخص و حدود را مقرر و شرایع و احکام و سنن آسمانى را استوار گردانیدید و همچنین در اقامه دین ، خدا را از خود خوشنود ساختید و تسلیم قضا شده و هر حکمى از رسولان گذشته را ،تصدیق کردید پس هر کس از راه شما برگشت از دین خدا خارج شده و هر کس ملازم امر شما بود به شما پیوست و هر کس در حق شما کوتاهی نمود محو و باطل شد.و حق با شما و در خاندان شما و مبدأش از شما و مرجعش بسوى شماست و اهل حق و معدن حق و حقیقت شمایید و میراث نبوت نزد شما است و بازگشت خلق بسوى شما و حساب خلایق با شما است و جدایی حق از باطل نزد شما خواهد شد
و آیات عظمت الهى نزد شما و عزایم اسرار نبوت در خاندان شما و نور خدا و برهان او نزد شما و امر خداى تعالى مربوط به امر شما است.
هر که شما را مولاى خود شناخت خدا را مولاى خویش دانسته و هر که شما را دشمن داشت خدا را دشمن داشته و هر که شما را دوست داشت‏ خدا را دوست داشته
و کسى که با شما کینه و خشم ورزید با خدا خشم و کینه ورزیده و هر که چنگ به دامان شما زد به ذیل عنایت خدا چنگ زده است شمایید راه راست خدا و گواهان دار دنیا و شفیعان عالم قیامت شمایید
رحمت سرمد و آیت و نشان مستور در گنجینه و امانت و ودیعه لوح محفوظ الهى و درگاه امتحان خلق هر کس رو به سوى شما آمد نجات ابد یافت و آنکه از این درگاه دور شد به هلاکت رسید شما خلق را به خدا مى‏ خوانید و بر طریق او دلالت مى‏ کنید و به خدا ایمان داریدو تسلیم او و مطیع فرمان اویید و به راه خدا خلق را هدایت کرده و به کلام او حکم مى کنید
هر که به ولایت شما گروید به سعادت رسید و آنکه با شما دشمنى کند هلاک شود و هر که منکر شما است نومید است و هر که از شما جدا است گمراه است و هر که به شما تمسک جست فیروز گردید و هر که بشما پناه آورد ایمن گردید و هر که مقام شما را تصدیق کرد سلامت یافت و هر که بدامان طاعت شما دست زد هدایت یافت
ُ‏و هر که شما را پیروى کرد در بهشت ابد منزل یافت و هر که براه خلاف شما شتافت بآتش دوزخ مسکن کرد
‏و هر که منکر شما گردید کافر است و هر که با شما بجنگ برخاست مشرک است و هر که رد حکم شما کرد در پست‏ ترین درکات جهنم است
گواهى مى‏ دهم که این مقام براى شما همیشه در سابق و لاحق زمان بوده و خواهد بود
و نیز گواهى مى ‏دهم بر اینکه ارواح عالیه شما و نورانیت و طینت پاک شما ائمه طاهرین یکى است و آن ذوات طیب و طاهر عین یکدیگرند
خدا شما را آفرید و محیط به عرش خود گردانید تا این زمان که به نعمت وجود شما بر ما منّت گذاشت
پس شما را در خاندان هایى قرار داد که امر به رفعتش فرمود و به ذکر نام خدا در آن خاندان ها فرمان داد
درود و صلوات ما رابر شما حکم گردانید و آنچه را که مخصوص ما کرد از نعمت ولایت شما براى نیکویى فطرت و خلقت ما و پاکى نفوس ما بود
و براى تزکیه و پاکیزگى ما و کفاره گناهان ما پس ما نزد خدا به فضیلت و برترى شما بر خلق از این پیش معترف و تسلیم و به تصدیق مقام شما معروف بودیم
که خداى شما را به اشرف مقام اهل کرامت و عالیترین منزلت مقربان و رفیعترین درجات پیغمبران خود نایل گرداند
همان بلند مقامى که از سابقین و لاحقین کسى بدان نخواهد رسید و فوق آن مرتبه احدى راه نیابد و ابدا پیشروى بدان پیش نرود و ابدا طمع نیل به آن مقام را هم کسى نکند
تا آنجا که هیچ ملک مقرب و نبى مرسل و هیچ صدیق و شهید و عالم و جاهل و پست و بلند و مؤمن صالح و فاجر طالح و جبار سرکشى و هیچ دیو گمراه و خلقى بین آنها نیست
جز آنکه خدا همه آنها را به جلالت قدر و عظمت شأن و بزرگوارى و مقام رفیع شما شناسا گردانید و نور تام تمام و منزلت هاى نیکو و ثابت بودن مقام و شرافت رتبه و منزلت نزد خدا و کرامت مجد شما نزد حق و اختصاص و تقرب شما به حضرت احدیت و عزت و کرامت شما نزد حق همه را بر تمام روشن ساخت پدر و مادرم و اهل و مال و خویشانم به فداى شما باد خداى متعال را گواه مى ‏گیرم و شما را نیز که من به ولایت الهیه شما و بهرچه شما ایمان دارید من هم ایمان دارم
و به دشمنان شما و به هرچه شما کافر بآن و منکر هستید من هم کافر و منکر آن هستم و من بجلالت شأن شما و بگمراهى مخالفان شما بصیر و معتقدم شما و دوستداران شما را دوست دارم و دشمنان شما را دشمن داشته و با آنها عداوت مى‏ کنم هر که تسلیم امر شما است با او تسلیم‏ و با هر کس که با شما بجنگد جنگ خواهم کرد
هر چه را شما حق دانید حق مى ‏دانم و آنچه را باطل گردانید ابطال مى‏ کنم من فرمانبردار شمایم و عارف به حق شما و اقرار به فضیلت و برترى شما دارم و متحمل و معتقد به مقام علم و دانش شما و متلبس به عهد ولایت شما و معترف به حقانیت شما هستم و تصدیق و ایمان به رجعت و بازگشت شما دارم
و منتظر امر و فرمان شما و چشم به راه دولت حقه شما هستم و سخن شما را اخد کرده و امر شما را کار مى‏ بندم و به درگاه شما پناه آورده و به زیارت شما شتافته و به قبور و مرقد مطهر شما پناه آورده و بدان توسل به حق مى ‏جویم و شما را شفیع خود به درگاه خدا مى ‏گردانم و بواسطه شما به خدا تقرب مى ‏جویم و در تمام احوال و جمیع امور حوایج و درخواستى که از خدا دارم شما را مقدم داشته و بواسطه شما از خداى خود هر حاجت و مراد مى ‏طلبم
من به ظاهر و باطن شما و به حاضر و غایب و اول و آخر شما ایمان دارم و در تمام امور مذکور تفویض و تسلیم فرمان شمایم و قلبم تسلیم شما و رأیم تابع رأى شما و نصرتم به تمام قواى اختیارى مهیاى نصرت شماست همیشه تا روزگارى که خدایتعالى دین خود را بولایت و حکومت شما زنده گرداند و در آن ایام ربوبى شما را به عالم باز گرداند و بشما براى اجراى عدل الهى تمکین و اقتدار در همه روى زمین بخشد پس من همه هنگام با شما بوده و خواهم بود نه با دشمنان شما به شما ایمان دارم و به آن دلیل که اول شما را دوست مى ‏دارم به همان دلیل آخر شما را دوست مى ‏دارم و به سوى خدا عز و جل از دشمنان شما برائت مى‏ جویم و از بت جبت و طاغوت و شیاطین
و حزب آنها که به شما ظلم کرده و حق شما را انکار کردند و کسانى که سرکشى از عهد ولایت شما کردند و ارث شما را غصب کردند و در مقام شما شک و ریب داشته و منحرف‏از طریقه شما گردیدند از همه بیزارم و از هر وسیله و پیشوایى غیر شما و از پیشوایانى که خلق را به آتش دوزخ مى ‏خوانند از آنان تمام نیز بیزارى مى‏ جویم
پس خدا مادامى که زنده ‏ام مرا در ولایت و دوستى و دین و آیین شما ثابت بدارد و مرا موفق به طاعت شما و بهره ‏مند از شفاعت شما گرداند
و از خوبان دوستداران شما که به هر چه دعوت کردید پیروى کردند قرار دهد و از آنان که در پى آثار شما رفتند و سالک طریق شما بودند و به رهبرى شما هدایت یافتند و به قیامت در زمره شما محشور شدند و در رجعت شما به جهان بازگشتند و در دولت و سلطنت شما به حکومت و ملک رسیدند و به شرف عافیت به واسطه شما رسیدند و در ایام پادشاهى شما تمکن و اقتدار یافتند ‏و فرداى قیامت چشمشان روشن به جمال شما گردید خدا مرا از آنها مُقرر فرماید پدر و مادرم و جان و اهل و مالم به فداى شما باد
هر کس که اراده خدا شناسى و اشتیاق بخدا در دل یافت به پیروى شما یافت و هر کس خدا را به یگانگى شناخت به تعلیم شما پذیرفت
و هر کس خدا طلب گردید به توجه به شما گردید اى پیشوایان من صفات کمالیه شما آنقدر است که ثناى شما را شمار نتوانم کرد و به کنه مدح و توصیف قدر و منزلت شما نتوانم رسید
و شمایید نور قلب خوبان و هدایت کنندگان نکوکاران و حجت هاى خداى مقتدر جبار خدا به شما افتتاح عالم ایجاد کرد
و به شما نیز ختم کتاب آفرینش فرمود و به واسطه شما خدا بر ما باران رحمت نازل کرد و به واسطه شما آسمان را به پاداشت تا بر زمین جز به امرش فرو نیاید
و به واسطه شما غم و اندوه و رنج ها از دل ها برطرف مى ‏گردد و اسرار نازل بر پیغمبران و نزول فرشتگان نزد شما بر جد بزرگوار شما (بر برادرت) روح الأمین نازل‏ گردید خدا به شما مقامى عطا کرد که به احدى از اهل عالم عطا نکرد و هر شخص با شرافتى پیش شرف مقام شما سر فرود آورد و هر سرکش متُکبرى به اطاعت شما سر نهاد
و هر جبار گردن فرازى در مقابل فضل و کمال شما خاضع و همه چیز پیش شما فروتن گشت و زمین به نور شما روشن گردید و رستگاران عالم به ولایت و محبت شما رستگار شدند
پیروى شما سلوک راه بهشت و رضوان و انکار ولایت شما خشم و غضب خداى رحمان است پدر و مادر و جان و اهل و مالم همه فداى شما باد در حلقه ذاکران عالم از سموات و ارض همه جا ذکر خیر شماست نام هاى شما در میان نام ها و جسد پاک شما در میان اجساد و روح بزرگ شما در میان ارواح و نفوس قدسى شما در میان نفوس و آثار وجودى شما در میان آثار و قبور مطهر شما در میان قبرها پس چقدر نام هاى شما شیرین و نفوس شما با کرامت شأن و مقامتان بزرگ و قدر و منزلت شما با جلال و عهد شما با وفاترین عهد و وعد و پیمان شما راست و با حقیقت سخن شما نوربخش دلها و امر و فرمان شما هدایت و ارشاد خلق کار شما نیکو و عادت شما نیکى و احسان فطرت شما کرم و بخشش و شأن ذاتى شما حق و صدق و مرافقت و شفقت قول و دستور شما حکم حتمى لازم الإجراء راى و اندیشه شما علم و دانش و بردبارى و مآل اندیشى است
اگر ذکر از خیر و نیکویى شود اول مقام نیکى را دارایید و اصل و فرع و معدن و محل و مبدء و منتهاى هر خیر و نیکویى شمایید پدر و مادر و جانم نثار شما باد
چگونه مدح و ثناى شما را توان وصف کرد و شئونات رفیع و جمیلتان را توان به شمار آورد
در صورتى که به واسطه شما خدا ما را از ذلت نجات داد و غم و اندوه هاى شدید ما را برطرف ساخت‏و از وادى مهالک عالم و آتش دوزخ رهانید
پدر و مادر و جانم فداى شما به واسطه ولایت و پیشوایى شما خدا معالم و حقایق دین را به ما آموخت و هر آنچه از امور دنیاى ما فاسد و پریشان بود اصلاح فرمود
و به واسطه ولایت و پیشوایى شما کلمه به حد کمال رسید و نعمت بزرگ دین بخلق عطا گردید و پراکندگى امت بالفت و اتحاد مبدل گشت و بولایت و دوستى شما طاعت فریضه خلق پذیرفته می شود و خدا دوستى شما را بر خلق واجب کرد و به شما درجات رفیع و مقام محمود و منزلت عالى معلوم نزد خداى عزّ و جل و جاه و عزت بزرگ و شأن عظیم و مقام شفاعت مقبول اعطا گردید
پروردگارا ما به آنچه نازل فرمودى ایمان آوردیم و رسول تو را پیروى کردیم پس تو ما را از گواهان ثبت فرما
پروردگارا دل هاى ما را که به حق هدایت فرمودى دیگر به باطل مایل نگردان و به ما از لطف ازلى خود رحمتى کامل عطا فرما که همانا تویى عطا بخش بسیار بى ‏عوض و منّت منزهى پروردگارا محققا وعده پروردگار ما انجام خواهد یافت
اى ولى خدا همانا بین من و خداى عز و جل گناهانى هست که جز رضا و شفاعت شما آن گناهان را محو نخواهد ساخت
پس قسم به حق آنکس که بر سر خود شما را امین گردانید و سرپرست امور بندگان خود قرار داد و اطاعت شما را به طاعت خود مقرون ساخت
که شما از خدا بر من بخشش و آمرزش طلبید و شفیع من باشید که من مطیع فرمان شمایم و هر کس شما را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده
و کسى که شما را نافرمانى کند معصیت خدا را کرده و کسى که شما را دوست دارد خدا را دوست داشته و کسى که با شما خشم و دشمنى دارد با خدا دشمنى داشته
پروردگارا من اگر شفیعانى به تو نزدیکتر از محمد (ص) و آل محمد (ع) که همه‏ اخیار و پیشوایان نیکوکار هستند مى‏ یافتم آنها را به درگاه تو شفیع قرار مى ‏دادم
پس تو را قسم به حق آنها که آن را تو بر خود لازم گردانیدى از تو درخواست مى ‏کنم که مرا داخل در جمله عارفان به مقام آنها و به حق آنها کرده
و در زمره رحمت شدگان به شفاعتشان قرار دهى که تویى اى خدا مهربان ترین مهربانان عالم
و درود خدا بر محمد (ص) و آل طاهرینش و سلام و تحیت بسیار باد و ما را خدا کفایت است و نیکو وکیل و نگهبانى است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 24:56

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی