منو
انا ما قَصَدتُ سِواک

انا ما قَصَدتُ سِواک

  • 1 تعداد قطعات
  • 5 دقیقه مدت قطعه
  • 15 دریافت شده
مبتهل : محمد عنانی
خواننده : محمد عنانی
با اجرای محمد عنانی

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 5:47

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی