منو
اگر روی طلب زائینهٔ معنی نگردانی

اگر روی طلب زائینهٔ معنی نگردانی

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 32 دریافت شده
اگر روی طلب زائینهٔ معنی نگردانی با اجرای روح‌الله خورشیدوند

اگر روی طلب زائینهٔ معنی نگردانی
فساد از دل فروشوئی، غبار از جان برافشانی
به چشم از معرفت نوری بیفزای، ار نه بیچشمی
به جان از فضل و دانش جامه‌ای پوش، ار نه بیجانی
مزن جز خیمهٔ علم و هنر، تا سربرافرازی
مگو جز راستی، تا گوش اهریمن بپیچانی
به غیر از درگه اخلاص، بر هر درگهی خاکی
به غیر از کوچهٔ توفیق، در هر کو بجولانی
این اشعار از سروده های پروین اعتصامی است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 4:32

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی