منو
می رسد روزی که ما هم از جهان خواهیم رفت ‏

می رسد روزی که ما هم از جهان خواهیم رفت ‏

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 734 دریافت شده
‏با اجرای ابراهیم یوسفی نژاد

می رسد روزی که ما هم از جهان خواهیم رفت ‏
سوی ملک جاودان زین خاکدان خواهیم رفت ‏
کاروان در کاروان رفتند از یاران ما ‏
عاقبت ما هم پی این کاروان خواهیم رفت
بهر پاسخ دادن سود و زیان عمر خویش
پای میزان عدالت بی گمان خواهیم رفت
هست ما را این جهان “خسرو “سرای امتحان ‏
چون به سر آید زمان امتحان خواهیم رفت ‏
این اشعار از سروده های حمید مهدی زاده است. ‏

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 4:04

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی