منو
همچو نی می نالم از سودای دل

همچو نی می نالم از سودای دل

  • 1 تعداد قطعات
  • 5 دقیقه مدت قطعه
  • 1306 دریافت شده
خواننده : علی خدایی
شاعر : رهی معیری
همچو نی می نالم از سودای دل با اجرای علی خدایی

همچو نی می نالم از سودای دل
آتشی در سینه دارم جای دل
من که با هر داغ پیدا ساختم
سوختم از داغ نا پیدای دل
دل اگر از من گریزد وای من
غم اگر از دل گریزد وای دل
همچو موجم یک نفس آرام نیست
بس که طوفان زا بود دریای دل
ما ز رسوایی بلند آوازه ایم
نامور شد هر که شد رسوای دل
این اشعار از رهی معیری است.قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 5:15

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی