منو
وفات حضرت معصومه (س)، محمدرضا بذری

وفات حضرت معصومه (س)، محمدرضا بذری

 • 5 تعداد قطعات
 • 8 دقیقه مدت قطعه
 • 18 دریافت شده
مرثیه خوانی به مناسبت وفات حضرت معصومه (س) با صدای محمدرضا بذری، سال 1395

قطعات

 • عنوان
  زمان
 • 8:17
  باز هم می‌شوم کبوترتاندور این گنبد منوّرتانمن نمک‌گیر سفره‌ات شده‌امدست خالی نرفتم از درتانمادر من کنیزتان بودهپدرم نیز بوده نوکرتانجای کرب‌وبلا و طوس و نجفشده‌ام خاکبوس محضرتانما عجم‌ها چقدر خوشبختیمشده ایران مسیر آخرتاناشک‌هایم دخیل می‌بندندبه ضریح فرشته‌پرورتاناز ضریح تو یاس می‌ریزدمثل چادر نماز مادرتانخسته از راه دور آمده‌ایخسته‌ای از فراق دلبرتانچقدر از مدینه دور شدیپای دلتنگی برادرتانمثل مادر خمیده‌ای امانگرفته به میخ در پرتانمحملت پرده داشت؛ شکر خداسایه‌بان داشتی روی سرتانگرچه شد حمله بر عشیره‌ی توشکر؛ غارت نگشته زیورتاندر میان هجوم درد نخورددست نامحرمی به معجرتانشد خزان گرچه نوبهار شماکم نشد لحظه‌ای وقار شماغصّه‌ی از همه بریدن توغمِ روی رضا ندیدن توگرچه آواره گشته‌ای خانمگرچه غم دارم از خمیدن توناقه‌ات بین ازدحام نرفتبی‌خطر بود این پریدن توزیر پا چادر تو گیر نکردلحظه‌ی تلخ پر کشیدن توبی برادر میان کوچه ندیدپشت مرکب کسی دویدن توثبت شد بر جریده‌ی تاریخقصه‌های به قم رسیدن توآمدی شهر قم گلستان شدپیش پایت زمین گل‌افشان شدشاعر : محمد جواد پرچمی
 • 4:21
  تنها تو غربتم غصه شد قسمتمراحتم کن خدا خیلی ناراحتمزندانیِ غمم روحم زندانیِبی تو سخته داداش حتی یک ثانیهدنیام تویی میخوام تارِک دنیاشمتا کی تو حسرت دیدنِ تو باشممنم یه خواهرم دلتنگ داداشمداداش رو زخم من مرحم باشداداش برای من همدم باشداداش به یادتم یادم باشآه واویلا آه واویلا****دوری از تو رضا خواهر رو میکُشهاما بازم دلم به این مردم خوشهخوش بود تو شهر قم حال و احوال منآخه اومد یه شهر به استقبال منمحفوظه حرمتم خیالِ تو راحتکم نشد عزتم خیال تو راحتسالمه صورتم خیال تو راحتاما بگم برات از زینبمیوسوخت تو کوفه تو تاب و تبافتاد چندین دفعه از مرکبزینب زینب زینبآه واویلا آه واویلا
 • 1:01
  انَّ یَومَ الحُسَینِ أقرَحَ جُفُونَنا و أسبَلَ دُمُوعَنا و أذَلَّ عَزیزَنا
 • 4:15
  باز اسم منو گدا بنویسگدا اومده با یه چشمای خیسدلم به در خونتون زده تکیهبه جون خودت زندگیم شده گریههمیشه میگم دردمو به رقیههمون که نگاش میشه درمون دردمنگام نکنه سوت و کورمو سردمیه شب دیگه هم نذر روضه شو کردمدلم شده خوش به روضه فقطخدا نکنه جداشم ازتسالار زینب، سالار زینب***بازم اومدم به دم یه سلامببخشید اگه دست خالی بیاممن هیچی به جز رو سیاهی ندارمیه کاری بکن دیگه راهی ندارمبه جز حرمت سرپناهی ندارمپناه دلم سایه سر زینبدلم رو بده دست مادر زینبنگاهی بکن باز به نوکر زینببه لطف توئه که نوکرشمبه پاش میمونم تا آخرشمسالار زینب، سالار زینب***فقط به سرم هوای توئهنفس زدنام هم برای توئهخدا بده عمر تا تهش رو باهاتمنرونی منو اخه کهنه گداتمیه عمره شب جمعه کرببلاتمهمیشه غم روضه تو رو دارمیه قولی میدم جونمم رو میذارمکه هرچی بشه دیگه کم نمیارمتو هیچ چیزی کم نذاشتی براممن هرچی بشه غلام شمامسالار زینب، سالار زینب
 • 5:26
  من از اون لحظه که توی صحن تو ایستادمیاد خوبیایی که کردی بهم افتادممن از اون روز که شنیدم هرکی زائرت بشهسه دفعه میری به دیدنش بهت دل دادمدلمو بگیر میون دست و تبخیرش کناگه میبینی خرابه آقا تعمیرش کناونی که جوونیشو به پای عشقت دادهنگهش دار و تو خونه ی خودت پیرش کنهمه جا جار میزنم تویی ولی نعمت منمن ضعیفم یا مُعینَ الضُعَفا اَبَالحَسن****من از اون روزی که اومدم حرم با مادرمسایتو حس میکنم همیشه بالای سرمتو خودت همیشه کربلایی اما زائراتکربلا میگیرن از پنجره فولادِ حرماون دلی که گفته بودم آقا دستت باشههمیشه عاشقو دیوونه و مستت باشهتو به من یه کربلا بده برای هرسالهرچی دارمو بگیر و ناز شستت باشهمنو راهی کن به کربلای شاه بی کفنهمه جا جار میزنم تویی ولی نعمت منمن ضعیفم یا مُعینَ الضُعَفا اَبَالحَسن****من از اون بچگیام خودم رو با تو ساختمخودمو میون حوض کرمت انداختمچند دفعه گم شده بودم تو حرم اما تومنو پیدا کردی اما من تو رو نشناختمدوباره گم شدم اینجا بین مردم آقامنو جَلدِ حرمت کن با یه گندم آقابرای بارِ هزارمم سلامِت میدممن فقط منتظرم بگی علیکم آقامگه میشه که گدات خسته شه از این در زدنهمه جا جار میزنم تویی ولی نعمت منمن ضعیفم یا مُعینَ الضُعَفا اَبَالحَسن

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  تاکنون نظری ثبت نشده است.

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی