منو
خیزید ای نام آوران راه رحیل است

خیزید ای نام آوران راه رحیل است

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 5 دریافت شده
ویژه روز قدی با اجرای گروه لیله القدر

خیزید ای نام آوران راه رحیل است
تیغ فلق در دست و خضر ره دلیل است
جرم است اگر این فتنه در دوران بماند
هنگام یاری کردن قدس عزیز است
ای قدس ای آزرده از تیغ شقاوت
وی نای تو مجروح از چنگ قصاوت
ای زخم های از خنجر بیداد خرده
وی دل درون سینه ات از رنج مرده
ای محبت افلاکیان ای عرض موعود
وی معبد خاص خدا ای گنج مقصود
ای سرزمین پاکی و نور و طهارت
وی جایگاه وحی و انظار و بشارت
ای شده فتنه ی افسون هوس بازان
وی ز ره مانده ز نیرنگ فسون سازان

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 4:16

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است.

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی