منو
تو مصداق فتح المبینی بسیجی

تو مصداق فتح المبینی بسیجی

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 8 دریافت شده
با اجرای گروه نور الثقلین

بسیجی بسیجی بسیجی بسیجی بسیجی بسیجی
تو مصداق فتح المبینی بسیجی
نگهبان قرآن و دینی بسیجی
تو قرآن قاطع به هر دفتر عشق
تو معنای پاک یقینی بسیجی
بلندای عشق نی برای زمینی
زمین و زمان را امینی بسیجی
تو نوحی به کشتی دلها نشستی
که با موج و طوفان قرینی بسیجی
حقیقت بود چلچراغ وجودت
که این گونه با حق عجینی بسیجی
تو عشق خدایی تو مهر و صفایی
ترازوی عدل معینی بسیجی

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 4:03

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی