منو
بسیجی دیده بینای عشق است

بسیجی دیده بینای عشق است

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 6 دریافت شده
خواننده : گروه كر
با اجرای گروه کر

بسیجی دیده بینای عشق است
بسیجی منظر و سیما عشق است
بسیجی جلوه ای از نور رحمت
خورشان چشمه پویای عشق است
بسیجی قامتی چون کوه دارد
مقاوم در ره احیای عشق است
به گاه رزم همچون شیر غران
شبانگه همدم نجوای عشق است
بدور از رخوت وسستی و جهل است
نماد و مظهر و مبنای عش است
درون سینه اش مهر و محبت
گل بشکفته و زیبای عشق است

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 2:03

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی