منو
بسیج بسیج خلق قهرمان

بسیج بسیج خلق قهرمان

  • 1 تعداد قطعات
  • 1 دقیقه مدت قطعه
  • 7 دریافت شده
با اجرای گروه نورالثقلین

بسیج بسیج خلق قهرمان
به مرد و زن ای دلاوران
بپا شوید همصدا شویم
تا شویم ایمن از هر طوفان
ارتش مقاومت شد بر پا
تا ز ریشه برکند دشمن را
امر رهبری که سامان یابد
ارتش بیست میلیونی در هرجا
بر ما دشمن درک رو دارد
خشم ملت برسرش بارد
ایران عزمی آهنین دارد
بر دشمن آتش بارد
سر و تن فدای میهنم
بسیج بسیج هموطن بسیج
همه از ارس تا ساحل خلیج
جوان و پیر ای مبارزان
جمله یک صف شویم هم پیمان
نیروی ایمان سلاح ماست
راه رهبر رسم و راه ماست
جان بر کف در راه اعتقاد
پیروزی همراه ماست

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 1:58

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی