منو
بشنو این نی چون حکایت می‌کند

بشنو این نی چون حکایت می‌کند

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 1435 دریافت شده
با اجرای حسام‌الدین سراج

بشنو این نی چون حکایت می‌کند
از جداییها شکایت می‌کند
کز نیستان تا مرا ببریده‌اند
در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
تا بگویم شرح درد اشتیاق
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش
هرکسی از ظن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من
سر من از نالهٔ من دور نیست
لیک چشم و گوش را آن نور نیست
نی حدیث راه پر خون می‌کند
قصه‌های عشق مجنون می‌کند
آتشست این بانگ نای و نیست باد
هر که این آتش ندارد نیست باد
این اشعار از مولوی است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 4:53

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی