منو
تا دست به اتفاق بر هم نزنیم

تا دست به اتفاق بر هم نزنیم

  • 1 تعداد قطعات
  • 1 دقیقه مدت قطعه
  • 112 دریافت شده
گروه : طوبی
شاعر : خیّام
خواننده : گروه طوبی
با اجرای گروه طوبی


تا دست به اتفاق بر هم نزنیم
پایی ز نشاط بر سر غم نزنیم
خیزیم و دمی زنیم پیش از دمِ صبح
کاین صبح بسی دمد که ما دَم نزنیم
این اشعار از رباعیات حکیم عمر خیّام است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 1:04

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی