منو
ترجمه فارسی دعای کمیل

ترجمه فارسی دعای کمیل

  • 1 تعداد قطعات
  • 23 دقیقه مدت قطعه
  • 1078 دریافت شده
مناسبت : شب جمعه
خواننده/دعاخوان : مهدی كاروند
شیوه اجرا : استودیویی
با صدای مهدی کاروند

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا من از تو می‏خواهم ‏به حق رحمتت که همه چیز را فرا گرفته و به نیرویی که همه چیز را به وسیله آن مقهورخویش کرده ای و همه چیز در برابر آن خاضع و در پیش آن خوار است و به جبروت تو که به وسیله آن بر همه چیز چیره گشتی‏
و به عزّتت که چیزی توان ایستادن در برابرش را ندارد و به عظمت و بزرگیت که هر چیز را فراگرفته و به تسلّط تو که به هرچیز برتری یافت
و به ذات پاکت که پس از نابودی هر چیز باقی است و به نام های مُقدّست که ارکان هر موجودی را پرکرده و به علم و دانشت که بر همه چیز احاطه یافته و به نورذاتت که هر چیز در پرتوش روشن شده
ای نور حقیقی! ای منزّه از هر عیب و خطا! ای اول اولین و ای آخرآخرین!
خداوندا گناهانی که پرده عصمتم را می درد، بیامرز.
خدای من گناهانی را که موجب بدبختیم شود، بیامرز. ‏
خداوندا گناهانی که نعمت هایم را دگرگون می سازد، بیامرز.
خداوندا گناهانی را که از اجابت دعا یم جلوگیری می کند، بیامرز.
مولای من، گناهانی را که بر من بلا نازل کند، بیامرز.
خدایا بیامرز مرا بر هر گناهی که کرده‏ام و هر خطایی که از من سر زده‏ است
بارلها من به تو تقرُّب می جویم وبه وسیله ذکر تو خودت را به درگاهت شفیع می آورم و به جود و کرم تو از تو می‏ خواهم که‏ مرا در زمره دوستان و مقّربان درگاهت درآوری و شکر و سپاسگذاری از خودت را روزی ام گردانی و ذکر خود را به من الهام کنی
آقای من از تو درخواست‏ می‏کنم مانند ‏درخواست کسی که در برابر تو خوار و ترسان‏ است که ‏بر من آسان‏گیری و به ‏من ‏رحم‏ کنی‏ ومرا به ‏آنچه ‏برایم‏ قسمت کرده‏ ای‏ راضی گردانی
و در تمام حالات به تقدیرات خودت قانعم سازی.
مولای من ! از تو خواهش و درخواست می کنم مانند کسی که سخت فقیر و بی‏چیز شده ‏
و در برابر سختی ها نیازش را نزد تو آورده و به عطای تو بسیار امید بسته‏
خدایا فرمانروایی و سلطنت تو بزرگ است و مقام تو بلندمرتبه تر از هر چیزاست و پنهان است تدبیرتو و آشکار است فرمان تو و چیره است بر همه موجودات قهروغضب تو
بارلها قدرت و نیرویت نافذ است و از فرمانی که تو صادرمی کنی، گریزی نیست.
خدایا من برای گناهانم آمرزنده‏ای جز تو ندارم و برای کارهای زشتی که انجام داده ام پرده‏پوشی جز تو نمی یابم و نه کسی را که عمل زشت‏ مرا به کار نیک تبدیل کند جز خودت،
بارلها معبودی جز تو نیست منزّهی و به سپاس تو مشغولم و به خود ستم کرده ام و در اثر نادانیم درنافرمانی تو گستاخی کرده ام اما به این که همواره از اول به من لطف و بخشش داشتی آرام گرفتم.
ای خدا، ای مولای من چه بسیار زشتی ها که از من ‏پوشاندی و چه بسیارتعریف و تمجید که شایسته آن نبودم ولی آن را به زبان مردم جاری ساختی.
خداوندا بلاهایی که به سوی من آمده بسیار بزرگ است و به خاطر آنها بدی حالم از حد گذشته و اعمالم برای برطرف کردن بلاها کافی نیست
و زنجیرهای علایق دنیا مرا زمین گیرکرده و آرزوهای دور و دراز مرا از رسیدن به تو بازداشته و دنیا با ظاهرفریبنده‏ اش مرا فریب داده ونفس عمّاره ام مرا به خیانت کشانده و مرا از اطاعت فرمان تو بازداشته
پس ای آقای من به عزّتت از تو می خواهم که بدی رفتار و کردارمن مانع اجابت دعایم نشود و مرا به آنچه اسرارم می دانی رسوا مسازی
و به خاطر کارهای زشتی که در خلوت و پنهان انجام داده ام مجازاتم نکنی و کوتاهی کردن های مداومم را و نادانی و غفلت وشهوت‏رانی ام را نادیده بگیری
خدایا به عزتت سوگند که در تمام احوال با من مهربان باش و در تمام امور بر من آسان بگیر.
ای معبود من و ای پروردگارمن جز تو که را دارم که رفع گرفتاری ام را از او درخواست کنم.
ای مونس من و ای مولای من! تو بر من حُکمی را جاری ومُقرّر داشتی که در اجرای آن از هوای نفس پیروی کرده ام و از فریبکاری دشمنم شیطان در این باره نهراسیدم پس او طبق دلخواه خود فریبم داد و قضا (و قدر) هم به او کمک‏ کرد و در اثر همین ماجرای شومی که بر سرم آمد از پاره‏ای از حدود و احکامت سرکشی کردم و از بعضی از دستورها و اوامرت سرپیچی نمودم پس در تمام آنچه‏ پیش آمده تو را ستایش می‏کنم اکنون نسبت به حُکمی که به خاطر نافرمانی ام درباره من صادر شده و تقدیر و خواست تو مرا بدان مُلزم خواسته صادر شده عذر مُوَجّهی ندارم
و اینک ای معبود من در حالی به درگاهت آمده‏ام که درباره‏ات کوتاهی کرده ام و بر انجام گناه پافشاری نموده ام و حال عذرخواه و پشیمان و دل‏شکسته و شرمساراز گناهانم هستم و به گناهان خویش اقرار و اعتراف دارم و راه گریزی از آنچه از من سر زده نمی یابم و پناهگاهی که بدان رو آورم، ندارم، جز آنکه‏ عذرم را بپذیری و مرا در سایه رحمتت قرار دهی پس ای خدای من عذرم را بپذیر و بر حال سخت‏ و پریشانیم رحم کن و از بند سخت گناهانم رهائیم ده
ای پروردگار من بر ضعف و ناتوانی بدنم و نازکی پوست تنم‏ و باریکی استخوانم رحم کن ای کسی که مرا آفریدی و همواره به‏ یادم بودی ‏و به‏ تربیت و نیکی پرورشم دادی ‏وخوراکم دادی ببخش مرا به خاطر کرمت و به واسطه احسانی که از قبل به من داشتی ای معبود من و ای آقای من و ای پروردگارم آیا باور کنم که مرابه آتش عذاب کنی بعد از اینکه به یگانگیت اقرار کردم و دلم به نور تو روشن شده و زبانم به ذکر تو گویا شده و نهادم به دوستی تو پیوند خورده آیا چنین است؟ نه بسیاربعید است! تو بزرگ تر از آنی که از کسی را که خود پرورشش داده ای از نظر دور کنی و یا کسی را که خود نزدیکش کرده ای دور گردانی یا آواره کنی کسی را که سُکنی داده ای و یا کسی را که خودت سرپرستی اش کرده ای و به لطف پرورده ای تسلیم بلا و گرفتاری کنی. ای کاش می‏دانستم ای آقای من و معبود و مولای من آیا آتش دوزخ بر چهره‏هایی که در برابر عظمت تو به سجده افتاده، مُسلّط می کنی و بر زبان هایی که صادقانه به یگانگی تو اعتراف کرده و شکر تو را به جای آورده و بر دل هایی که از روی یقین به خداوندیت اقرار کرده ‏اند، تازیانه عذاب فرود می آوری؟
و بر قلب هایی که علم و معرفت تو آنها را فرا گرفته تا آن جایی که در برابرت خاشع گشته و بر اعضاء و جوارحی که مشتاقانه به عبادت تو شتافته وخواهان آمرزش تو هستند آتش را چیره می کنی؟ نه هرگز چنین گمانی به تو نیست و چنین خبری از تو ای خدای با فضل و کرم به ما بندگان نرسید.
ای خدای بخشنده، ای پروردگار من تو ناتوانی مرا در مقابل اندکی از بلاهای‏ دنیایی و کیفرهای ناچیز آن و ناملایماتی که معمولاً بر اهل آن می‏رسد می‏دانی در صورتی‏که این‏ بلا و ناراحتی دوامش اندک و مُدّتش کوتاه است‏ پس چگونه تاب و تحمل بلای آخرت و ناملایمات بزرگ آن را خواهم داشت در حالی که بلاهای آخرت مدتش طولانی، دوامش همیشگی و تخفیفی برای مبتلایان به آن نیست زیرا آن بلا از خشم و انتقام تو سرچشمه گرفته و آن هم چیزی است که آسمان ها و زمین تاب تحمّل آن را ندارد چه رسد به من که بنده خوار وناتوان و بسیار کم طاقتم.
ای معبود من، پروردگار من، آقا و مولای من از کدامین گرفتاری هایم به تو شکایت کنم‏ و از کدام یک به درگاهت بنالم و شیون سردهم؟ آیا از دردناکی عذاب آخرت بنالم یا ازبلای طولانی و جاودانه
پس اگر بنا شود مرا به خاطر گناهانم در ُزمره دشمنانت قرار دهی و مرا با گرفتاران در طوفان بلا و عذاب دریک جا جمع کنی و از دوستان و خاصانت جدا سازی چگونه بر عذاب تو صبر کنم؟ در آن حال گیرم که بر آتش عذاب تو ای آقا و مولا و ای پروردگارمن صبوری کنم؟
چگونه بر دوری تو طاقت آورم؟ و گیرم آن که به حرارت آتشت شکیبا باشم، چگونه از بزرگواریت چشم پوشی کنم، وچگونه در آتش‏ آرام گیرم در حالی که امید به عفو ورحمت بی منتهایت پس به عزّتت سوگند ای مولای به راستی سوگند می‏خورم که اگر زبانم را در آتش بازبگذاری حتماً در میان دوزخیان مانند دادخواهان شیون و فریاد می زنم و ناله سر می دهم مانند آن که عزیزی گم کرده و از فِراق تو زار زار می گریم و با صدای بلند می خوانم و می گویم کجایی‏ ای نگهدار مومنان ای نهایت آرزوی عارفان ای فریادرس درماندگان ای محبوب‏ دل راستگویان و ای خدای عالمیان
آیا به راستی چنین باشد که من به ستایش تو مشغول باشم و تو بشنوی‏ در آن آتش صدای بنده مسلمانی را که به نافرمانی دردوزخ زندانی شده و سختی عذابت را به کیفر گناه می
چشد و به خاطر نافرمانیش در میان طبقات دوزخ گرفتار شده و در آن جا به شیون و زاری مشغول است در صورتی که به رحمت تو امیدوار است و به زبان اهل توحید تو را می خواند و به ربوبیتت مُتوّسل می شود.
ای مولای من‏ پس چگونه در عذاب بماند کسی که به حلم سابقه دارتو چشم دارد یا چگونه‏ شعله آتش او را بیازارد با اینکه آرزوی بخشش و رحمت تو را دارد و ای خدای من
یا چگونه شراره های آتش او را بسوزاند با اینکه تو صدایش را می شنوی‏ و جایش را در آتش می بینی یا چگونه شعله های دوزخ او را دربرگیرد با اینکه ناتوانی او را دربرابر این عذاب بزرگ می دانی و ای معبود چگونه و در میان دست و پا زند با اینکه تو راستگوئی او را می دانی و یا چگونه مُوکّلان دوزخ او را با زجر آزاردهند با اینکه با صدای رب یا رب ‏ تو را می خواند و ای خدای من چگونه ‏ممکن‏ است‏ ‏امید فضل‏ تو را در آزادی ‏خویش ‏داشته باشد ولی تو او را به حال خود واگذاری این اوصاف بسیاراز تو دور اسست ‏و چنین گمانی به تو نیست و فضل تو این گونه معروف نیست و به طور قطع می دانم که اگر فرمان تو در عذاب منکرانت صادر نشده بود و حکم تو به جاوید ماندن آنها در عذاب دورخ نبود حتماً آتش دوزخ را هر چه بود به تمامی سرد و سالم می‏کردی و هیچکس در آتش جا و منزل نداشت ولی تو ای خدایی که تمام نام هایت مُقدّس است
سوگند یاد کرده‏ای که دوزخ را از کافران جن و انس پر می کنی و دشمنانت را برای همیشه در آن جا خواهی داد و ای تو که‏ حمد و ثنایت بزرگ و عظیم است در ابتداء از روی بزرگواری تفضُّل کردی‏ و فرمودی «آیا کسی‏ که مومن است مانند کسی هست که فاسق است؟ نه هرگز برابر نمی باشند پس ای معبود من و ای آقای‏ من از تو می خواهم به حق آن قدرتی که مُقدّرش کردی و به فرمانی که صادرش کردی و به هر کس که بر او فرستاده شد اجرا کردی که مرا درهمین شب و همین ساعت ببخشی و از من در گذری
و به خاطرهر جرم و هرگناهی که مُرتکب شده ام وهر کار زشتی که در خفا کرده ام ‏خدایا از تو می خواهم هر کار بدی را که بر فرشتگانت دستور ثبتش را دادی و آنها را علاوه بر اعضا و جوارحم شاهد بر من کردی و خودت نیز مراقب اعمالی بودی که ازایشان پنهان می‏ماند وبه‏ واسطه‏ رحمتت آنها را آشکار نکردی بر من ببخشای
خداوندا ازتو می خواهم همه خیردنیا وآخرت را روزیم کنی و به احسان نیکویی خود برمن بیفزایی و روزیم را وسیع گردانی.
خدایا از تو می خواهم گناهانم را بیامرزی وخطایم را بپوشانی
ای پروردگار من، ای معبود من، ای خدای من، و ای آقا و مولای من، ای مالک و اختیاردارمن ای کسی‏که اختیارمن به دست او است ای دانای بر پریشانی و بی‏ نوائی من ای آگاه از بی‏چیزی و بینوایی من ای پروردگار، ای پروردگار، ای پروردگار ازتو می‏خواهم به حق خودت و به پاکی و بزرگی صفاتت و نام هایت که اوقاتم در شب و روز به یاد تو بگذرد و همواره در خدمت تو به سر برم و کردارم مقبول به درگاه تو باشد تا اینکه اعمال و کردارو گفتارم همه در جهت رضای تو باشد و همه اعمالم در خدمت تو بگذرد.
ای آقای من ای کسی که تکیه‏ گاهم اوست ای کسی ‏که شکایت احوال خویش به درگاه او می برم‏
ای پروردگار، ای پروردگار، ای پروردگاراعضای مرا نیرو ده برای انجام خدمتت و قوای باطنی ام را محکم گردان برای شتافتن به سویت و مرا در ترس و خشیت ازخودت استوار فرما و مداومت در خدمتگزاریت را روزی ام فرما تا تن و جان را در میدان ها بسویت پیش برانم و در زمره شتابندگان بسویت باشم
بارلها یاریم کن در همه حال به تو مشتاق باشم و ازمخالفت تو بترسم چون یقین کنندگان
خداوندا توفیقم ده که در جواررحمتت با مومنان باشم خدایا هر که بد مرا خواهد بدش را بخواه و هر که به من مکر کند به مکر خویش دچارش نما و مرا نزد خود جزو بندگانی که نصیبشان بهتر رتبه شان نزدیک تر و تقرُب شان مخصوص‏تر است قرار بده که به راستی جز به فضل تو کسی به این مقام نرسد و به جود و بخشش خود به من عطا فرما و به مجد و بزرگواریت به من توجه کن و به رحمت خود مرا حفظ نما و زبانم را گویا به ذکرت قرارده و دلم را به دوستیت بی‏قرار و شیدا کن و با اجابت دعایم بر منّت گذار و‏لغزشم را نادیده گیر و خطایم را ببخش زیرا که تو خود بندگانت را به عبادت فرمان دادی و به دعا کردن‏
به درگاهت امر کردی و اجابت دعایشان را ضمانت کردی
پس ای خدا به سوی تو روآورم و ای پروردگار دست حاجت به درگاه تو دراز کنم پس به عزّت خودت دعایم را مستجاب کن و مرا به آرزوهایم برسان و امیدم را ازفضل خویش ناامید نفرما و مرا از شر دشمنانم از جن و انس کفایت فرما
ای خدایی که زود راضی می شوی کسی را بیامرز که جز دعا چیزی ندارد زیرا تو هر چه را بخواهی انجام می دهی ای کسی که نامش دوا است‏ و یادش شفاء است و طاعتش بی نیازی از هر چه در جهان است برکسی ترحم فرما کسی ‏که سرمایه‏ اش امید و سلاحش گریه است
ای‏ که نعمت هایت گسترده است ای برطرف کننده گرفتاری ها ای روشنی وحشت‏ زدگان در تاریکی ها ای دانای بی معلم‏ درود فرست بر محمد و آل محمد و انجام ده درباره من آنچه را که تو شایسته آنی و درود و رحمت خدا بررسول گرامیش و امامان با برکت از اهل بیتش و تهیّت بسیار بر آن بزرگواران باد‏

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 23:15

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی