منو
آنها که پای در ره تقوی نهاده‌اند

آنها که پای در ره تقوی نهاده‌اند

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 243 دریافت شده
با اجرای محمدهاشم احمدوند


آنها که پای در ره تقوی نهاده‌اند
گام نخست بر در دنیا نهاده‌اند
آزاد گشته‌اند ز کونین بنده‌وار
خود را همی نه ملک و نه مأوی نهاده‌اند
چون کار بخت و صورت تقوی بدیده‌اند
حالی قدم ز صورت و معنی نهاده‌اند
فرعون نفس را به ریاضت بکشته‌اند
وانگاه دل بر آتش موسی نهاده‌اند
عطار را که از سخنش زنده گشت جان
معلوم شد که همدم عیسی نهاده‌اند
این شعر از غزلیات عطار است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 4:21

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی