منو
أن أخطأ العبدُ مَن بِالتوبة یَقبَلة

أن أخطأ العبدُ مَن بِالتوبة یَقبَلة

  • 1 تعداد قطعات
  • 10 دقیقه مدت قطعه
  • 11 دریافت شده
با اجرای عبدالجلیل ممدوح

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 10:02

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی