منو
السلامُ عَلَیکَ یا شَمسَ الشُّموس

السلامُ عَلَیکَ یا شَمسَ الشُّموس

  • 1 تعداد قطعات
  • 6 دقیقه مدت قطعه
  • 26 دریافت شده
گروه : گروه قدر
خواننده : گروه قدر
با اجرای گروه قدر

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 6:19

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی