منو
این بانگ آزادیست کز خاوران خیزد

این بانگ آزادیست کز خاوران خیزد

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 48 دریافت شده
خواننده : محمد گلریز
سرود انقلابی با اجرای محمد گلریز

این بانگ آزادیست کز خاوران خیزد
فریاد انسانهاست کز نای جان خیزد
اعلام طوفانهاست کز هر کران خیزد
آتشفشان قهر ملتهای در بند است
حبل المتین توده های آرزومند است
الله اکبر، خمینی رهبر
دشمن بداند ما موج خروشانیم
زائیده بحریم فرزند طوفانیم
در سنگر اسلام بگذشته از جانیم
بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم
سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم
تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما
بخت تبهکاران شد واژگون از ما
دامان آزادی، شد لاله گون از ما
ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم
ما در پی آسایش و معراج انسانیم
الله اکبر، خمینی رهبر
ما در ره اسلام پیمان خون بستیم
زنجیر استعمار مردانه بگسستیم
از دام اهریمن با یاد حق رستیم
ما نغمه الله اکبر بر زبان داریم
ما چون خمینی رهبری روشن روان داریم
الله اکبر، خمینی رهبر

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 2:27

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی