منو
ای گرامی ای وطن ای نشاط جان ما

ای گرامی ای وطن ای نشاط جان ما

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 16 دریافت شده
سرود انقلابی با اجرای گروه نورالثقلین

ای گرامی ای وطن ای نشاط جان ما
ای که نام نامیت توش ما توانا ما
دل به لطف مهر تو پر صفا چو گلشن است
آسمان ما هم از پرتو تو روشن است
در حفظ تو جان را کجا بهاست
ختم جان در رهت این آرزو ماست

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 2:40

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی