منو
بهمن آمد گل ریخت باغبان به دامانش

بهمن آمد گل ریخت باغبان به دامانش

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 24 دریافت شده
سرود انقلابی با اجرای گروه لیله القدر

بهمن آمد گل ریخت باغبان به دامانش
چلچراغ مه افروز لاله در خیابانش
سرزمین ایمان را با ستاره ها آذین بخش
چون درخت فروردین از شکوفه بارانش
فجر صادق آنک کز فروغ یزدانی
درطلوع آزادی سرزده از گریبانش
پرده ی شفق گلگون دامن فلق در خون
برسپهر لیلی فام شاهد شهیدان است
ز آستین ابراهیم دست حق برون آمد
در نبرد تنگاتنگ بت و شکست و بنیادش
شور او خدایی بود نغمه آسمانی بود
کز سروش غیب آمد آفرین زیزدانش

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 3:09

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی