منو
آمده موسم فتح ایمان

آمده موسم فتح ایمان

  • 1 تعداد قطعات
  • 7 دقیقه مدت قطعه
  • 59 دریافت شده
خواننده : گروه محراب
گروه : محراب
سرود انقلابی با اجرای گروه محراب

مده موسم فتح ایمان
شعله زد بر افق نور قرآن
در دل بهمن سرد تاریک
لاله سر زد ز خون شهیدان

لاله ها قامت سرخ عشقند
سرنوشت تو با خون نوشتند
پیکر پاکت ای جان به کف را
از ازل با شهادت نوشتند

بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده یاد شهیدان

مقدمت را اماما شهیدان
با نثار تن خود گشودند
خونشان فرش راه تو بادا
عاشق خاک راه تو بودن

آمدی با پیامت خمینی
از رهایی و از حق سرودی
آنکه بر ظلم شب حمله ور شد
ای خمینی تو بودی تو بودی

بر دل تار شب ای شهیدان
دست قهار خلق خدایی
از تبار حسین شهیدی
از دیار عروج و خدایی

در زمستان بهاران آمد
آدم از قعر دوران آمد
بوی نسل شقایق پیچید
بوی عطر شهیدان آمد

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 7:08

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی