منو
در شهادت دانشمند مجاهد شهید فخری زاده

در شهادت دانشمند مجاهد شهید فخری زاده

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 106 دریافت شده
با اجرای گروه فخر جاوید یزد

داغ شهیدان ترور در خاطر ما جاودان
آه از حقوق بی بشر آه از یهودای زمان

آخرین شلیک خون در حضور سایه ها
خون فخری زاده ها شد پرچم ایران ما

رنج هجران دیده ای بزم طوفان دیده ای
ای تو ایران قوی پیمان یاران دیده ای
از خون خوش رنگ شهیدان لاله بارانی
ای تو عقیق سرخ دستان سلیمانی
زخم خروشانیم ما
غیرت جوشانیم ما
ما خط شکنان در جبهه جان
تسبیح جهادیم

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 3:37

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی