منو
ای جماعت خاک غم بر سرکنیم

ای جماعت خاک غم بر سرکنیم

  • 1 تعداد قطعات
  • 7 دقیقه مدت قطعه
  • 478 دریافت شده
خواننده : صادق آهنگران
در رحلت امام خمینی (ره) با اجرای صادق آهنگران

ای جماعت خاک غم بر سرکنیم
هجرت خورشید را باور کنیم
سوختم یاران سراپا سوختم
در غم فرزند زهرا سوختم
خواب بودم فکر امروزم نبود
سنگ بودم گرمی و سوزم نبود
کو عصای دست ما کو رهبرم
کو چراغم نور چشمان ترم
زهر نوشاندند بر آن خوب هم
چشم را بست ای خدا یعقوب هم
شرمساران سینه را آتش زنید
آب را آیینه را آتش زنید
ای قلم لختی ملامت کن مرا
ای غم ای اندوه راحت کن مرا
ای سپیداران عاشق خم شوید
با سیه پوشیدگان همره شوید
سوگواران عقده ی دل وا کنید
ای عزیزان آه و وا ویلا کنید
بر سر خود خاک و خاکستر زنید
سینه کافی نیست پس بر سر زنید
ای عزاداران عزاداری کنید
رود رودها از چشم ها جاری کنید
من گلی گم کرده ام چون آفتاب
گل نگو چشم و چراغ انقلاب
چشمها دریا باران خورده است
عشق از ما سخت طاقت برده است
چشمهای عاشقان خون شد خدا
قلبها از سینه بیرون شد خدا
دستها ای دستهای سوگوار
سینه ها ای سینه های داغدار
چشمها ای چشمهای خون شده
گر قیامت نیست آخر چون شده
ای خدا انبوه یاران آمدند
دسته های داغداران آمدند
قایق دل ماند و پاروها شکست
ای خدا بال پرستوها شکست
خون چکان گردیده زخم شانه ها
شعله افتاده ست بر پروانه ها
وای من از درد، درد روزها
وای من از روزها و سوزها
جراتی باید که سر بالا کنیم
بی خجالت چشمها را وا کنیم
دست ها ای دست های سوگوار
سینه ها ای سینه های داغدار
چشم ها ای چشمهای خون شده
گر قیامت نیست آخر چون شده.
غرکه آوازیم و بلبل رفته است
بوی گل می آید گل رفته است
ای عزیزان بعد از این یاری کنید
از امام خود نگهداری کنید.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 7:53

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی