منو
ای ایران ایران ایران

ای ایران ایران ایران

  • 1 تعداد قطعات
  • 1 دقیقه مدت قطعه
  • 35 دریافت شده
همخوانی با مضمون شرکت در انتخابات

ای ایران ایران ایران
وطنم روح منی
ای ایران ایران ایران
وطنم جان و تنی
ای ایران ایران ایران
وطنم خاک منی
ای ایران ایران ایران
نوبت کوشش و همت ماست
رای ما جلوه ی وحدت ماست
در چنین صحنه ی شور و ایمان
موسم بودن و کثرت ماست

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی