منو
ناله کن ای دل به عزای علی

ناله کن ای دل به عزای علی

  • 1 تعداد قطعات
  • 6 دقیقه مدت قطعه
  • 616 دریافت شده
خواننده : میرزا حیدر
شاعر : حسان
آواز اخلاقی و عرفانی در سوگ شهادت حضرت علی (ع)

ناله کن ای دل به عزای علی
گریه کن ای دیده برای علی
کعبه ز کف داده چو مولود خویش
گشته سیه پوش ز عزای علی
عمر علی عمره ی مقبوله بود
هر قدمش سعی و صفای علی
تیغ شهادت سر او را شکافت
کوفه بود کوه منای علی
ماه دگر در دل شب نشنود
صوت مناجات و دعای علی
مانده تهی سفره ی بیچارگان
خانه ی غم گشته سرای علی
پیش حسین و حسن و زینبین
خون چکد از فرق همای علی
محراب علی مقتل خونین علی
سبب قتل علی، عدل علی، دین علی
از حسین و حسنش عرش خدا زیور یافت
قسمت زینب و او، زینت و آذین علی ست
گرید و سوزد و آرام گدازد چون شمع
تا سحر زینب کبری که به بالین علی ست

قطعات

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی