منو
ای کرمت همنفس بی کسان

ای کرمت همنفس بی کسان

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 319 دریافت شده
اجرای تواشیح با مضمون توسل، توسط تکخوان و گروه همخوان

ای کرمت همنفس بی کسان
جز تو کسی نیست کس بی کسان
بی کسم و همنفس من تویی
رو به که آرم که کس من تویی
ای ز جمال تو جهان غرق نور
نور به طوق تو، حجاب ظهور
کون و مکان مظهر نور تو اند
جمله جهان، محض ظهور تو اند
در دل هر ذره بود سیر تو
نیست در این پرده کسی، غیر تو
بزم وفا، می و ساقی تویی
جز تو همه حامی و باقی تویی
ای دو جهان محو تماشای تو
جز تو کسی نیست شناسای تو
کیست که قائل به ثنای تو نیست
کیست که مایل به لقای تو نیست
ما همه مشغول ثنای تو ایم
واله و مشتاق لقای تو ایم
روزن جان بر دل ما باز کن
دیده ی ما را صدف راز کن

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی