منو
بوی زلفت در جهان افکنده ای

بوی زلفت در جهان افکنده ای

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 71 دریافت شده
خواننده : كوروش تیمورزا
شاعر : عطار
آواز اخلاقی و عرفانی با اجرای تکخوان و گروه همخوان

بوی زلفت در جهان افکنده ای
خویشتن را بر کران افکنده ای
از نسیم زلف مشک افشان خویش
غلغلی اندر جهان افکنده ای
وز کمال نور روی خویشتن
آتشی در عقل و جان افکنده ای
می نیایی در میان عاشقان
عاشقان را در گمان افکنده ای
بر امید وصل در صحرای دل
بیدلان را در فغان افکنده ای
در بلای نیک و بد عطار را
روز و شب در امتحان افکنده ای

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی