منو
تابد فروغ مهر و مه از قطره های اشک

تابد فروغ مهر و مه از قطره های اشک

  • 1 تعداد قطعات
  • 5 دقیقه مدت قطعه
  • 60 دریافت شده
خواننده : مهدی حبیبی
شاعر : رهی معیری
آوازهای اخلاقی و عرفانی با اجرای تکخوان و گروه همخوان

تابد فروغ مهر و مه از قطره های اشک
باران صبحگاه ندارد صفای اشک
گوهر به تابناکی و پاکی چو اشک نیست
روشندلی کجاست که داند بهای اشک
ماییم و سینه‌ ای که بود آشیان راه
ماییم و دیده‌ ای که بود آشنای اشک
از بس که تن ز آتش حسرت گداخته است
از دیده خون گرم فشانم به جای اشک
دیشب چراغ دیده ی من تا سپیده سوخت
آتش افتاد بی تو به ماتم سرای اشک
از بس که تن ز آتش حسرت گداخته است
از دیده خون گرم فشانم بجای اشک

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی